rozmiar czcionki: A | A | A

Informacja o poszukiwaniu partnerów do projektu w programie URBACT II

11.09.2009 13:22

Rada Miasta Novara (Włochy) poszukuje partnerów do projektu o nazwie MAUDE planowanym do złożenia w naborze do programu URBACT II - Sieci Tematyczne. W projekcie, którego celem jest wypracowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie transportu i mobilności na terenach miejskich ze szczególnym naciskiem na codzienne przemieszczanie się mieszkańców, mogą uczestniczyć miasta i aglomeracje.

Przewiduje się budżet ok. 10 tys. EUR dla każdego partnera w fazie pierwszej, a w przypadku zaakceptowania projektu budżet całkowity będzie wynosił ok. 710 tys. EUR.

Ostateczny termin na złożenie aplikacji to 25 września 2009 roku. Wyznacza się datę 18 września 2009 jako termin zawiązania partnerstwa dla tego projektu.

W przypadku zainteresowania należy się skontaktować z Panią Daniele Finazzi z Rady Miasta Novara - finazzi.daniele@commune.novara.it