rozmiar czcionki: A | A | A

Informacja

11.08.2009 14:02

Informujemy, iż na stronie Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Ołomuńcu www.cz-pl.eu pojawiło się ogłoszenie, że w Podręczniku Beneficjenta z dnia 9 lutego 2009 r. w rozdziale 4.2.2 (str. 17) zostało wpisane omyłkowo rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 24 maja 2006 r. Nr 87 poz. 610).

Pragniemy Państwa poinformować, że dla ustalenia równowartości 14 tys. EUR należy stosować obowiązujące rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2007 r.).