rozmiar czcionki: A | A | A

III nabór projektów do Programu Dla Europy Środkowej

17.12.2009 13:27

Ogłoszone zostały wstępne informacje dotyczące nowego naboru projektów do Programu Dla Europy Środkowej. W 2010 roku przewiduje się właściwie dwa odrębne nabory: standardowy trzeci nabór projektów do wszystkich dotychczasowych priorytetów oraz ograniczony nabór projektów o znaczeniu strategicznym.

Nabór standardowy:

Komitet Monitorujący programu ogłosił, że orientacyjny czas trwania III naboru to marzec-maj 2010 r. Natomiast decyzja KM o wyborze projektów nastąpi na przełomie listopad/grudzień 2010 r.

Szczegóły naboru:

  • wnioski będzie można składać we wszystkich priorytetach i wszystkich obszarach interwencji,
  • pula środków do rozdzielenia: 55-60 mln euro,
  • warunki nie zmieniają się w stosunku do poprzednich naborów,

Nabór projektów o znaczeniu strategicznym:

Orientacyjny termin naboru: połowa 2010 r.

Celem jest realizacja projektów szczególnym znaczeniu z punktu widzenia strategii programu w obszarach uznanych za istotne dla rozwoju obszaru Europy Środkowej przez wszystkie uczestniczące w programie państwa, pozostawiających trwały ślad w historii współpracy terytorialnej,  pozwalających usprawnić lub/i zdefiniować na nowo współpracę transnarodową w obszarze Europy Środkowej w przyszłości.

Szczegóły naboru:

  • Projektom zostanie zapewnione wsparcie w zakresie: identyfikacji tematów, koncepcji projektów i partnerów.
  • Dofinansowanie dostaną co najmniej 4 projekty (co najmniej 1 z każdego priorytetu)
  • Będę mogły wziąć udział tylko instytucje spełniające dodatkowe, specjalne kryteria.
  • Maksymalny okres realizacji projektu: 36 miesięcy
  • Składanie raportów bezpośrednio Komitetowi Monitorującemu
  • Program zapewni specjalne wsparcie w zakresie promocji
  • Orientacyjny budżet przeznaczony na ten nabór: 16-20 mln euro

Więcej informacji na temat ograniczonego naboru projektów o znaczeniu strategicznym będą opublikowane wiosną 2010 r.