rozmiar czcionki: A | A | A

Forum współpracy Programu Interreg Europa 2021-2027

15.02.2022 13:43

Zapraszamy do udziału w Forum Współpracy Międzyregionalnej "Europe, let's cooperate!" organizowanym przez Program Interreg Europa, które odbędzie się wirtualnie w dn. 5 kwietnia 2022 r.

W trakcie wydarzenia zostanie zainaugurowany pierwszy nabór projektów Interreg Europa 2021-2027. Pierwszy nabór projektów w ramach Programu Interreg Europa 2021-2027 zostanie otwarty w dn. 5 kwietnia 2022 r. i będzie prowadzony do dn. 31 maja 2022 r. Więcej informacji o naborze znajdą Państwo na stronie Programu.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu, w tym program forum i formularz rejestracyjny, dostępne są na stronie Forum.

Udział w forum pozwoli na nawiązanie kontaktów z potencjalnymi partnerami w celu wymiany pomysłów na projekty. Więcej informacji o możliwościach sieciowania partnerów podczas forum znajdą Państwo na stronie Programu.

Program Interreg Europa 2021-2027 będzie oferował możliwości poprawy efektywności polityk regionalnych poprzez wymianę doświadczeń, promocję innowacyjnych rozwiązań oraz budowanie zdolności instytucjonalnej władz publicznych, jak również możliwości wzrostu kompetencji podmiotów odpowiedzialnych za tworzenie i wdrażanie polityk regionalnych. Nowa edycja Programu Interreg Europa pozwoli władzom publicznym na realizację projektów współpracy międzyregionalnej w szerokim spektrum tematycznym, integrację instytucji i organizacji w regionie poprzez współpracę w ramach grup interesariuszy, wdrażanie akcji pilotażowych, bezpłatny dostęp do wiedzy w ramach platformy learningowej. Projekty Interreg Europa 2021-2027 obejmują takie działania jak seminaria, warsztaty, wizyty studyjne, wymiana dobrych praktyk, programy wymiany kadr, działania pilotażowe. Więcej informacji o Programie w języku polskim znajdą Państwo na stronie www.ewt.gov.pl.

Zachęcamy do udziału w forum wszystkie instytucje i organizacje w regionie zainteresowane współpracą międzynarodową.


oprac. Aleksandra Derejczyk, aleksandra.derejczyk@dolnyslask.pl