rozmiar czcionki: A | A | A

Forum współpracy Programu Interreg Europa

14.10.2021 11:55

Zapraszamy do udziału w Forum Współpracy Międzyregionalnej "Europe, let's cooperate!" organizowanym przez Program Interreg Europa, które odbędzie się wirtualnie w terminie od dn. 24 listopada 2021 r. do dn. 25 listopada 2021 r.

Tegoroczna edycja forum dedykowana jest nowej edycji Programu Interreg Europa 2021-2027.

Program Interreg Europa 2021-2027 będzie oferował możliwości poprawy efektywności polityk regionalnych poprzez wymianę doświadczeń, promocję innowacyjnych rozwiązań oraz budowanie zdolności instytucjonalnej władz publicznych, jak również możliwości wzrostu kompetencji podmiotów odpowiedzialnych za tworzenie i wdrażanie polityk regionalnych. Nowa edycja Programu Interreg Europa pozwoli władzom publicznym na realizację projektów współpracy międzyregionalnej w szerokim spektrum tematycznym, integrację instytucji i organizacji w regionie poprzez współpracę w ramach grup interesariuszy, wdrażanie akcji pilotażowych, bezpłatny dostęp do wiedzy w ramach platformy learningowej.

Udział w wydarzeniu daje możliwości sieciowania z potencjalnymi partnerami w celu wymiany pomysłów na projekty. Ogłoszenie pierwszego naboru projektów Interreg Europa 2021-2027 planowane jest na początku 2022 r.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu, w tym program forum i formularz rejestracyjny, dostępne są na stronie Forum.