rozmiar czcionki: A | A | A

Drugie nabory projektów Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027

20.10.2022 15:00

W dn. 20 października 2022 r. uruchomiony został drugi nabór projektów w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027.

Nabór prowadzony jest na standardowy rodzaj projektów tj. projekty główne (core projects) oraz na małe projekty (small projects) tj. uproszczony model projektów o mniejszej skali finansowej skierowany w szczególności do partnerów, którzy nie uczestniczyli wcześniej w Programie.

W ramach naboru obowiązują następujące terminy:
- nabór na projekty główne (core projects) trwa do dn. 14 marca 2023 r. (termin składania wniosków o dofinansowanie), przy czym do dn. 14 lutego 2023 r. należy złożyć formularz pomysłu na projekt (project idea form),
- nabór na małe projekty (small projects) trwa do dn. 26 stycznia 2023 r., przy czym do dn. 5 stycznia 2023 r. należy złożyć formularz pomysłu na projekt (project idea form).
Złożenie formularza pomysłu na projekt jest obowiązkowym krokiem w aplikowaniu o środki Programu.
 
Dokumenty i szczegółowe warunki naboru dostępne są na stronie Programu. Tłumaczenia pomocnicze dokumentów naboru na język polski udostępnione dla polskich Partnerów przez Krajowy Punkt Kontaktowy znajdą Państwo na stronie www.ewt.gov.pl.

Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 umożliwia realizację projektów współpracy transnarodowej z partnerami z północnej części Niemiec, Danii, Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Szwecji oraz krajów spoza Unii Europejskiej wokół Morza Bałtyckiego. Projekty mogą dotyczyć współpracy nad innowacyjnymi rozwiązaniami dla mieszkańców Regionu Morza Bałtyckiego i wdrażania inteligentnych rozwiązań w praktyce. W ramach Programu można uzyskać wysoką stawkę dofinansowania ze środków UE tj. refundację do 80% kosztów kwalifikowalnych projektu, jak również rozliczać projekty za pomocą uproszczonych metod rozliczania kosztów. Nowa edycja Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego pozwala m.in. na uzyskanie dofinansowania na realizację małych projektów jako instrumentu wsparcia szczególnie atrakcyjnego dla nowych partnerów.

Informacje o zakresie tematycznym Programu znajdą Państwo na stronie Programu w tym miejscu. Przykłady rezultatów dotychczas zrealizowanych projektów Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020, które mogą być inspiracją do planowania działań projektów, znajdą Państwo na stronie Programu w tym miejscu. Z doświadczeniami i korzyściami z udziału w projektach Interreg Region Morza Bałtyckiego dla samorządów lokalnych, które odgrywają kluczową rolę we wdrażaniu rozwiązań wypracowanych w projektach transnarodowych, mogą Państwo zapoznać się na stronie Programu w tym miejscu.

Zachęcamy do korzystania z Platformy Sieciującej Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027, która umożliwia znalezienie partnerów do projektu.

Zapraszamy do udziału w naborze wszystkie instytucje i organizacje w regionie zainteresowane współpracą z partnerami z krajów wokół Morza Bałtyckiego.


oprac. Aleksandra Derejczyk, aleksandra.derejczyk@dolnyslask.pl