rozmiar czcionki: A | A | A

Drugi nabór projektów Interreg Europa Środkowa 2021-2027

21.09.2022 11:40

W dn. 22 marca 2023 r. uruchomiony zostanie drugi nabór projektów w ramach Programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027.

Drugi nabór projektów Interreg Europa Środkowa 2021-2027 prowadzony będzie na standardowy rodzaj projektów we wszystkich priorytetach Programu. Informacje o zakresie tematycznym Programu znajdą Państwo na stronie Programu. Projekty składane w ramach naboru powinny mieć na celu opracowanie, przetestowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań, które odpowiadają potrzebom regionów i miast na obszarze Programu.

Zapowiedź drugiego naboru projektów Interreg Europa Środkowa 2021-2027 znajdą Państwo na stronie Programu oraz na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego.

Dokumenty, szczegółowe warunki i terminy naboru dostępne będą na stronie Programu.

Program Interreg Europa Środkowa 2021-2027 umożliwia realizację projektów współpracy transnarodowej w zakresie wspólnych możliwości rozwojowych Europy Środkowej z partnerami ze wschodniej części Niemiec, Czech, Słowacji, Chorwacji, Słowenii, Austrii, Węgier, północnych Włoch. Projekty mogą dotyczyć opracowywania i wdrażania strategii, planów działania, narzędzi, szkoleń, działań pilotażowych w celu wspierania miast i regionów Europy Środkowej w poszukiwaniu rozwiązań dla mieszkańców oraz budowania odporności regionów wobec wspólnych wyzwań. W ramach Programu można uzyskać wysoką stawkę dofinansowania ze środków UE tj. refundację do 80% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Zachęcamy do korzystania z Platformy dla Wnioskodawców Programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027, która umożliwia nawiązywanie kontaktów partnerskich.

Zapraszamy do udziału w naborze wszystkie instytucje i organizacje w regionie zainteresowane współpracą z partnerami z obszaru Europy Środkowej.


oprac. Aleksandra Derejczyk, aleksandra.derejczyk@dolnyslask.pl