rozmiar czcionki: A | A | A

Drugi nabór projektów Interreg Europa 2021-2027

19.10.2022 11:00

W dn. 15 marca 2023 r. uruchomiony zostanie drugi nabór projektów w ramach Programu Interreg Europa 2021-2027. Nabór prowadzony będzie do dn. 9 czerwca 2023 r.

Zapowiedź drugiego naboru projektów Interreg Europa znajdą Państwo na stronie Programu. Dokumenty i szczegółowe warunki naboru udostępnione zostaną na stronie Programu.

Program Interreg Europa 2021-2027 jest programem wymiany doświadczeń pomiędzy władzami i instytucjami publicznymi z obszaru całej Europy w zakresie wspólnych zagadnień na obszarze rozwoju regionalnego z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań w regionach w celu poprawy efektywności polityk regionalnych, takich jak strategie i programy na poziomie regionalnym i lokalnym. Program Interreg Europa 2021-2027 pozwala władzom i instytucjom publicznym na realizację projektów współpracy międzyregionalnej w szerokim spektrum tematycznym, integrację instytucji i organizacji w regionie poprzez współpracę w ramach grup interesariuszy, wdrażanie akcji pilotażowych, bezpłatny dostęp do wiedzy w ramach platformy e-learningowej. Projekty Interreg Europa 2021-2027 obejmują takie działania jak seminaria, warsztaty, wizyty studyjne, wymiana dobrych praktyk, wymiana pracowników, działania pilotażowe. Więcej informacji o specyfice Programu Interreg Europa znajdą Państwo na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego.

Partnerzy projektów składanych w drugim naborze Interreg Europa 2021-2027 mogą podejmować współpracę we wszystkich zagadnieniach w zakresie polityki spójności Unii Europejskiej 2021-2027. Informacje o zakresie tematycznym i ofercie wsparcia Programu znajdą Państwo na stronie Programu w tym miejscu i w tym miejscu. Przykłady rezultatów dotychczas zrealizowanych projektów Interreg Europa 2014-2020, które mogą być inspiracją do planowania działań projektów, znajdą Państwo na stronie Programu w tym miejscu.

Zachęcamy do dołączenia do Społeczności Programu Interreg Europa 2021-2027 dostępnej na platformie online, która umożliwia znalezienie partnerów do projektu, publikację pomysłu na projekt lub dołączenie do pomysłu na projekt.

Zapraszamy do udziału w naborze wszystkie instytucje i organizacje w regionie zainteresowane współpracą międzyregionalną z partnerami z całej Europy.


oprac. Aleksandra Derejczyk, aleksandra.derejczyk@dolnyslask.pl