rozmiar czcionki: A | A | A

Drugi nabór projektów Interreg Europa 2021-2027

23.02.2023 12:49

W dn. 15 marca 2023 r. uruchomiony zostanie drugi nabór projektów w ramach Programu Interreg Europa 2021-2027. Nabór zakończy się w dn. 9 czerwca 2023 r. o godz. 12:00 czasu środkowoeuropejskiego letniego.

W związku ze zbliżającym się drugim naborem projektów Interreg Europa 2021-2027 na stronie Programu w tym miejscu udostępnione zostały dokumenty i szczegółowe warunki naboru.

Program Interreg Europa 2021-2027 jest programem wymiany doświadczeń pomiędzy władzami i instytucjami publicznymi z obszaru całej Europy w zakresie wspólnych zagadnień na obszarze rozwoju regionalnego z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań w regionach w celu poprawy efektywności polityk regionalnych, takich jak strategie i programy na poziomie regionalnym i lokalnym. Program Interreg Europa 2021-2027 pozwala władzom i instytucjom publicznym na realizację projektów współpracy międzyregionalnej w szerokim spektrum tematycznym, integrację instytucji i organizacji w regionie poprzez współpracę w ramach grup interesariuszy, wdrażanie akcji pilotażowych, bezpłatny dostęp do wiedzy w ramach platformy e-learningowej. Projekty Interreg Europa 2021-2027 obejmują takie działania jak seminaria, warsztaty, wizyty studyjne, wymiana dobrych praktyk, wymiana pracowników, działania pilotażowe. Więcej informacji o specyfice Programu Interreg Europa w języku polskim znajdą Państwo na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego.

Na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w drugim naborze Interreg Europa 2021-2027 przeznaczonych zostanie indykatywnie 130 mln euro. O dofinansowanie mogą ubiegać się władze publiczne i podmioty prawa publicznego (dofinansowanie w wysokości do 80% kosztów kwalifikowalnych projektu) oraz prywatne organizacje non-profit (dofinansowanie w wysokości do 70% kosztów kwalifikowalnych projektu). Polscy partnerzy projektów mogą uzyskać dodatkowo dofinansowanie wkładu własnego ze środków budżetu państwa w wysokości do 15% kwalifikowalnych wydatków partnera (więcej informacji na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w tym miejscu). Projekty Interreg Europa składane w naborze powinny cechować się partnerstwem o szerokim zasięgu geograficznym obejmującym zachodnią, wschodnią, północną i południową część Europy. Partnerzy projektów mogą podejmować współpracę we wszystkich zagadnieniach w zakresie polityki spójności Unii Europejskiej 2021-2027. Informacje o zakresie tematycznym i ofercie wsparcia Programu znajdą Państwo na stronie Programu w tym miejscu i w tym miejscu. Przykłady rezultatów dotychczas zrealizowanych projektów Interreg Europa 2014-2020, które mogą być inspiracją do planowania działań projektów, znajdą Państwo na stronie Programu w tym miejscu.

Aktualne informacje o drugim naborze projektów Interreg Europa 2021-2027 dostępne są również w prezentacji i nagraniu z sesji informacyjnej online Programu Interreg Europa 2021-2027 opublikowanych na stronie Programu w tym miejscu.

Zachęcamy do dołączenia do Społeczności Programu Interreg Europa 2021-2027 dostępnej na platformie online, która umożliwia:

- znalezienie partnerów do projektu - w tym miejscu,

- publikację pomysłu na projekt - w tym miejscu,

- dołączenie do pomysłu na projekt - w tym miejscu.

Zapraszamy do udziału w naborze wszystkie instytucje i organizacje w regionie zainteresowane współpracą międzyregionalną z partnerami z całej Europy.


oprac. Aleksandra Derejczyk, aleksandra.derejczyk@dolnyslask.pl