rozmiar czcionki: A | A | A

DOLNY ŚLĄSK W CZOŁÓWCE STATYSTYK 2-GO NABORU DO PROGRAMU DLA EUROPY ŚRODKOWEJ

03.06.2009 15:33

37 partnerów z Dolnego Śląska (na 220 partnerów z Polski) bierze udział w drugim naborze do Programu dla Europy Środkowej, w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, co daje nam drugą pozycję w kraju (po województwie mazowieckim). W tym 3 partnerów z Dolnego Śląska zdecydowało się na rolę wiodącą – pierwsze miejsce w Polsce (ex equo z województwem mazowieckim).

W ramach drugiego naboru do Programu dla Europy Środkowej, który trwał od 7 stycznia do 18 marca br., do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Wiedniu wpłynęły 179 aplikacji. W tym, z podziałem na priorytety:

• priorytet 1 (Wspieranie Innowacji) – 65 aplikacji projektowych
• priorytet 2 (Poprawa Dostępności Obszaru Europy Środkowej) – 17 aplikacji projektowych
• priorytet 3 (Odpowiedzialne Korzystanie ze Środowiska) – 58 aplikacji projektowych
• priorytet 4 (Konkurencyjność i atrakcyjność miast i regionów) – 39 aplikacji projektowych

W złożonych projektach zaangażowanych jest 1589 partnerów. Polska zajęła trzecie miejsce pod względem ilości partnerów projektu (220) za Włochami (266) i Niemcami (260). Największa ilość partnerów wiodących pochodzi z Włoch (43), Niemiec (42) oraz Austrii i Węgier (po 19). Całkowity wnioskowany budżet z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w złożonych projektach w drugim naborze wyniósł 337 mln Euro (dostępna alokacja z EFRR 70 mln Euro). Informacja o tym, które projekty zostaną ostatecznie zaakceptowane przez Komitet Monitorujący będzie dostępna prawdopodobnie w listopadzie br.

Dodatkowe informacje na stronie Programu: www.central2013.eu .