rozmiar czcionki: A | A | A

Dolnośląska Akademia Kadr – szkolenia dla pracowników JST

18.01.2010 07:59

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Europejskiej Współpracy Terytorialnej zaprasza pracowników jednostek samorządu terytorialnego z terenu Dolnego Śląska (gminy wiejskie i miejsko-wiejskie) do udziału w II cyklu szkoleniowym w ramach projektu Dolnośląska Akademia Kadr.

Projekt jest skierowany w szczególności do osób zaangażowanych w działania na rzecz rozwoju regionalnego i obsługę instrumentów wspierających rozwój regionalny oraz wdrażanie i obsługę funduszy zewnętrznych (w tym pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, inwestycje, współpracę z zagranicą).


W ramach projektu przewidziany jest roczny cykl szkoleniowy ( od marca 2010 r. do marca 2011 r.) obejmujący:

- 140 godzin kursu języka angielskiego w formie czterech 5-dniowych zjazdów szkoleniowych 
- 70 godzin szkoleń tematycznych (5 zjazdów po 2 dni) z zakresu:
• pracy z arkuszem kalkulacyjnym
• zarządzania projektem unijnym
• zarządzania czasem
• Public Relations
• Autoprezentacji
• protokołu dyplomatycznego
• zamówień publicznych.

 

Wszystkie zajęcia odbywać się będą w dni robocze, w ośrodkach zlokalizowanych na terenie Dolnego Śląska.

 

Poprzez udział w cyklu szkoleniowym uczestnicy zdobędą podstawową wiedzę i umiejętności przydatne przy tworzeniu i realizacji międzynarodowych projektów unijnych w ramach Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.


WARUNKI:
Kandydaci, którzy chcą uczestniczyć w cyklu szkoleniowym muszą jednocześnie spełnić wszystkie poniżej wymienione warunki formalne:
• być pracownikami jednostek samorządu terytorialnego na terenie województwa dolnośląskiego (gminy wiejskie lub miejsko-wiejskie),
• być zatrudnionym na podstawie umowy o pracę przez minimum 6 m-cy,
• zgłaszać z własnej inicjatywy chęć podwyższenia lub dostosowania kwalifikacji,
• posiadać zgodę przełożonego na udział w projekcie,
• deklarować znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym lub średniozaawansowanym.

 

Uwaga: W ramach projektu nie przewiduje się szkolenia pracowników związków JST lub pracowników jednostek oraz zakładów budżetowych, dla których organem założycielskim są JST.

 

Udział w cyklu szkoleniowym jest bezpłatny. Organizator zapewnia materiały szkoleniowe, fachową kadrę szkoleniową, wyżywienie oraz noclegi. Organizator nie zapewnia dojazdu na miejsce szkolenia.


Procedura rekrutacji składa się z następujących etapów:
• ocena formalna otrzymanych zgłoszeń,
• ocena zasadności udziału w projekcie na podstawie Ankiety rekrutacyjnej,
• test rekrutacyjny, którego celem będzie określenie poziomu znajomości języka angielskiego,
• selekcja kandydatów i podział na grupy.

 

Regulamin uczestnictwa oraz formularz zgłoszeniowy będą dostępne na naszej stronie na przełomie stycznia i lutego.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Projektu:
dak@dolnyslask.pl
tel. (0-71) 770 41 62, 770 41 61, 770 41 64.