rozmiar czcionki: A | A | A

Dokument potwierdzający zapewnienie współfinansowania przez polskich partnerów

01.12.2009 11:58

Uprzejmie informujemy, iż wstępna kontrola projektów złożonych w terminie do 20 listopada 2009 r. wykazała iż wielu przypadkach polscy partnerzy nie załączyli do wniosków prawidłowego dokumentu potwierdzającego zapewnienie współfinansowania projektu.

Wspólny Sekretariat Techniczny przypomina, iż polscy partnerzy, którzy nie mogli załączyć do wniosku o dofinansowanie poświadczonej kopii podjętej uchwały budżetowej na dany rok (projekty jednoroczne) lub uchwały budżetowej na dany rok wraz z limitami wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne ujęte w wykazie stanowiącym załącznik do uchwały budżetowej (projekty wieloletnie) powinni dołączyć do wniosku o dofinansowanie oświadczenie o zabezpieczeniu środków wraz z uchwałą rady gminy lub innego organu  (w zależności od wnioskodawcy). Uchwała powinna zawierać nazwę projektu oraz kwotę przeznaczoną na współfinansowanie.

WST sugeruje, aby wszyscy partnerzy ponownie sprawdzili, czy złożyli wraz z wnioskiem projektowym wymagane dokumenty. Ich lista znajduje się w Podręczniku Wnioskodawcy w części 8.1.5. 

Partnerom, którzy nie złożyli wszystkich wymaganych dokumentów, sugerujemy jak najszybsze przygotowanie oświadczeń o zabezpieczeniu środków wraz z uchwałą właściwego organu. Po otrzymaniu wezwania do uzupełnienia wniosku ilość czasu może okazać się niewystarczająca na przeprowadzenie posiedzenia właściwego organu i podjęcie stosownej uchwały.