rozmiar czcionki: A | A | A

Dofinansowanie z budżetu państwa dla polskich partnerów projektów Interreg

03.11.2022 10:43

Polscy Partnerzy projektów Interreg Europa Środkowa, Interreg Region Morza Bałtyckiego, Interreg Europa 2021-2027 - oprócz wysokiej stawki dofinansowania ze środków Unii Europejskiej tj. refundacji do 80% kosztów kwalifikowalnych projektu - mogą uzyskać dofinansowanie wkładu własnego ze środków budżetu państwa w wysokości do 15% kwalifikowalnych wydatków partnera.

O dofinansowanie z budżetu państwa mogą ubiegać się wszyscy polscy Partnerzy Wiodący i Partnerzy projektów transnarodowych (Interreg Europa Środkowa 2021-2027, Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027) i międzyregionalnych (Interreg Europa 2021-2027) niezależnie od ich statusu prawnego.

Szczegółowe informacje o zasadach uzyskania dofinansowania z budżetu państwa na realizację projektów transnarodowych i międzyregionalnych dostępne są na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.


oprac. Aleksandra Derejczyk, aleksandra.derejczyk@dolnyslask.pl