rozmiar czcionki: A | A | A

Dodatkowe wsparcie finansowe dla polskich organizacji pozarządowych w programach Interreg

26.06.2024 10:15

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przewiduje dodatkowe wsparcie finansowe dla niektórych podmiotów z Polski, które korzystają z międzynarodowych programów Interreg.

Wsparcie w programach Interreg mogą otrzymać: 


- polscy beneficjenci programów Interreg 2021-2027, którzy realizują projekty inne niż fundusz małych projektów (FMP), są organizacjami pozarządowymi (zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego oraz europejskimi ugrupowaniami współpracy terytorialnej,


- ostateczni odbiorcy funduszu małych projektów FMP (zgodnie z art. 2 pkt 18 rozporządzenia (UE) 2021/1060),


- polscy beneficjenci FMP w programach Interreg 2021-2027, którymi Polska nie zarządza. 


Pomoc dotyczy tych podmiotów, które zgłaszają problemy z płynnością finansową przy realizacji przedsięwzięć i mają potrzebę zaliczkowania.


Więcej szczegółów na temat tej formy wsparcia znajdą Państwo W TYM MIEJSCU!