rozmiar czcionki: A | A | A

Dobiegła końca pierwsza część konsultacji wyjazdowych dot. możliwości udziału w projektach współpracy polsko-czeskiej

24.09.2021 09:06

Zakończyła się pierwsza tura konsultacji wyjazdowych organizowanych przez Regionalny Punkt Kontaktowy w Wałbrzychu. Pierwsze konsultacje odbyły się w Gryfowie Śląskim, Bogatyni, Przewornie i Strzelinie.

Chcąc zachęcić nowe podmioty do aktywnego uczestnictwa w projektach transgranicznej współpracy polsko-czeskiej, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przygotował nową formułę konsultacji indywidualnych, realizowanych na miejscu w siedzibie potencjalnego Wnioskodawcy. Pierwsza część cyklu dotyczyła zarówno trwającego obecnie naboru w Osi Priorytetowej 2 „Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia” Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, jak i potencjalnych możliwości wsparcia działań w opracowywanym programie transgranicznej współpracy polsko-czeskiej na lata 2021-2027.

Pierwsze konsultacje zorganizowano w okresie 16-23 września w Gryfowie Śląskim, Bogatyni, Przewornie i Strzelinie. Eksperci z Regionalnego Punktu Kontaktowego przedstawili podstawowe założenia Programu w obecnej i nowej perspektywie finansowej, opowiedzieli o możliwościach oraz daleko idących korzyściach płynących z uczestnictwa w projektach transgranicznych, jak również zaoferowali wsparcie przy tworzeniu propozycji projektowej oraz objaśnili funkcjonalności systemu do składania wniosków projektowych.


Ze względu na duże zainteresowanie tego typu działaniami i znaczącą wartość dodaną w szczególności dla instytucji, które dotychczas nie realizowały projektów współpracy międzynarodowej, formuła będzie kontynuowana w przyszłości.