rozmiar czcionki: A | A | A

Debata na temat Projektów Strategicznych w Programie dla Europy Środkowej

23.09.2009 09:59

Po drugim naborze wniosków Instytucja Zarządzająca i Wspólny Sekretariat Techniczny zainicjowały dyskusję na temat wprowadzenia do Programu projektów strategicznych.

Z punktu widzenia Polski debata ta ma szczególne znaczenie. Jak zauważyła Teresa Marcinów z Departamentu Współpracy Terytorialnej: - Jesteśmy żywotnie zainteresowani wypracowaniem w toku międzynarodowej dyskusji takich zasad wspierania projektów, które będą odpowiadały potrzebom i możliwościom polskich instytucji
- Decyzja o tym, czy Polska będzie pozytywnie przyjmować propozycje wspólnego sekretariatu technicznego i włączy się w realizację projektów strategicznych jest niezwykle ważna. Musimy pamiętać, że pieniędzy do podziału jest niewiele  - tak Iwona Brol, dyrektor Departamentu Współpracy Terytorialnej zainaugurowała debatę na temat „Projektów Strategicznych w Programie dla Europy Środkowej”, która odbyła się 17 września 2009 r. w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

Spotkanie zakończyło się omówieniem kwestionariusza, który pomoże w wypracowaniu polskiego stanowiska w odniesieniu do strategicznych projektów transnarodowych. Zostanie ono przedstawione w połowie października w Wiedniu na posiedzeniu grupy roboczej i posłuży przygotowaniu rekomendacji dla Komitetu Monitorującego, który zadecyduje o dalszej strategii programu i charakterze kolejnych naborów.