rozmiar czcionki: A | A | A

BAZA POSZUKIWANIA PARTNERÓW DO PROJEKTÓW MIĘDZYNARODOWYCH

24.03.2009 12:28

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego rozpoczął od 1 maja 2008 roku realizację projektu „P4G – Partnerstwo na dobre”. Projektowi zostało udzielone wsparcie przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Celem projektu jest poprawa komunikacji i jakości współpracy międzynarodowej, co w efekcie ma doprowadzić do realizacji większej ilości projektów międzynarodowych na Dolnym Śląsku.

W ramach współpracy z sześcioma regionami partnerskimi: Alzacją (Francja), Emilią Romanią (Włochy), Kirowogradem (Ukraina), Krajem Basków (Hiszpania), Styrią (Austria), West Midlands (Wielka Brytania) powstała strona projektu http://p4g-project.eu, w polskiej i angielskiej wersji językowej. Zasadniczą częścią strony jest BAZA PARTNERSTWA, która ma za zadanie umożliwienie kontaktów stronom poszukującym partnerów do projektów międzynarodowych (m.in. realizowanych w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej). Baza będzie rozpowszechniana wśród instytucji w regionach partnerskich Dolnego Śląska.

Zachęcamy do zamieszczania propozycji projektów w BAZIE, w polskiej lub/i angielskiej wersji językowej. Zapewniamy tłumaczenie na język angielski.

Życzymy udanych projektów partnerskich.

 ng

Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego