rozmiar czcionki: A | A | A

8 partnerów z Dolnego Śląska w projektach Interreg IV C

17.11.2009 12:41

KM zdecydował o zatwierdzeniu 74 projektów złożonych w II naborze. Łączna kwota przyznanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 125 mln euro.

W II naborze złożono 481 wniosków, 15,4 proc. z nich zostało zatwierdzonych. Wszystkie projekty zatwierdzone zostały warunkowo, co znaczy, że przed podpisaniem umów o dofinansowanie będą musiały spełnić wymogi określone przez Wspólny Sekretariat Techniczny Programu i zaakceptowane przez Komitet Monitorujący.

Wśród zatwierdzonych projektów znalazł się projekt B2N – Business to Nature, którego partnerem wiodącym jest Polska Agencja Rozwoju Turystyki. W Programie INTERREG IVC jest to pierwszy projekt z polskim partnerem wiodącym i zarazem pierwszy zarządzany przez instytucję pochodzącą z „nowego" państwa członkowskiego.

W sumie w 38 zatwierdzonych projektach uczestniczyć będzie 46 polskich instytucji, ich łączna kwota dofinansowania z EFRR wynosi 6,13 mln euro.

Z województwa dolnośląskiego pochodzi największa liczba partnerów, bo aż ośmiu.

- Know-Man – Knowledge Network Management in Technology Parks - Województwo Dolnośląskie, Wrocławski ParkTechnologiczny S.A.

- DISTRICT+ - Disseminating Innovative STRategIes for Capitalization of Targeted Good Practices - Województwo Dolnośląskie

- WF - Waterways Forward - Gmina Brzeg Dolny

- EnercitEE - European networks, experience and recommendations helping cities and citizens to become Energy Efficient - Województwo Dolnośląskie

- DART - Declining, Ageing and Regional Transformation - Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

- SHARP - Sustainable Hydro Assessment and Groundwater Recharge Projects - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Oddział we Wrocławiu

- CivPro - Regional Strategies for Disaster Prevention - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Oddział we Wrocławiu

Więcej informacji na stronie Interreg IVC.