rozmiar czcionki: A | A | A

24 marca 2023 r. w Wałbrzychu odbyło się szkolenie dla Wnioskodawców Programu Czechy – Polska 2021-2027. CS. 4.2 - Pogłębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czesko-polskiego.

27.03.2023 10:44

Szkolenie obejmowało zagadnienia z zakresu ogłoszonego naboru w dla Priorytetu 4. Współpraca instytucji i mieszkańców - cel nr. 4.2 - Pogłębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czesko-polskiego.Szkolenie przygotowane w formule warsztatowej skierowane było głownie do dolnośląskich jednostek zorientowanych na współpracę z czeskim partnerem, które planują ubiegać się o dofinansowanie projektów wspierających wspólne działania na rzecz zwiększenia transgranicznej współpracy instytucji oraz tzw. projektów typu „people to people” ukierunkowanych na współpracę i integrację mieszańców pogranicza.
Program warsztatów obejmował:


1.    Wprowadzenie do Programu Interreg Czechy – Polska

2.    Charakterystykę i parametry naboru

3.    Dobre praktyki

4.    Wydatki kwalifikowanie i budżet projektu

5.    Załączniki.  


Szkolenie poprowadzili pracownicy Regionalnego Punktu Kontaktowego w Wałbrzychu. Dobre praktyki Programu zaprezentował Pan Łukasz Kajrowicz z Urzędu Miejskiego w Świdnicy.


Uczestnikom dziękujemy za udział w szkoleniu i mamy nadzieje, że przekazane informacje okażą się pomocne w aplikowaniu o dofinansowanie.


MATERIAŁY SZKOLENIOWE (zip)
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa i środków budżetu województwa dolnośląskiego w ramach Pomocy Technicznej Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.