rozmiar czcionki: A | A | A

22 października 2021 r. w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu odbyła się Polsko-Czeska Giełda Partnerstw. (kopiuj 1)

27.10.2021 09:52

Wydarzenie skierowane było przede wszystkim do gmin i powiatów przygranicznych z Polski i z Czech oraz instytucji i organizacji zorientowanych na współpracę polsko-czeską.

Zainteresowanie udziałem w Giełdzie znacznie przekroczyło oczekiwania, dając dowód na potrzebę organizacji tego typu wydarzeń. W zaplanowanych aktywnościach wzięło udział ponad 140 osób, w tym 49 uczestników z Republiki Czeskiej oraz 91 z Polski. Wśród uczestników znaleźli się zarówno ci, którzy już realizowali projekty współpracy transgranicznej, jak i ci, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki w tego typu przedsięwzięciach.


Wydarzenie składało się z dwóch części. Część konferencyjną otworzył Wicemarszałek Marcin Krzyżanowski, następnie głos zabrali goście z Republiki Czeskiej Bc. Pavel Bulíček, 1 Zastępca Hetmana Kraju Hradeckiego oraz Mgr. Arnošt Štěpánek, Zastępca Hetmana Kraju Hradeckiego. Ważnym elementem części konferencyjnej było przedstawienie założeń programu transgranicznej współpracy polsko-czeskiej na lata 2021-2027, które przedstawił Kierownik Wspólnego Sekretariatu w Ołomuńcu Maciej Molak. Zasady pracy w grupach omówił Dyrektor Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Artur Kowalik, który podziękował również wszystkim osobom i instytucją zaangażowanym w przygotowanie wydarzenia.


Głównym celem części warsztatowej Giełdy było umożliwienie jej uczestnikom nawiązywania kontaktów partnerskich oraz poszukiwania inspiracji do przygotowania wspólnych transgranicznych projektów. Nawiązaniu innowacyjnych partnerstw sprzyjała różnorodność reprezentowanych podmiotów, wśród których były m.in.:


- jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

- instytucje działające w obszarze kultury, turystyki, sportu i rekreacji;

- podmioty działające w obszarze środowiska naturalnego i bezpieczeństwa;

- szkoły i uniwersytety;

- instytucje i organizacje działające na rzecz rozwoju regionalnego, wspierania przedsiębiorczości i rynku pracy;

- euroregiony, EUWT i organizacje pozarządowe.

 

Uczestnicy pracowali w polsko-czeskich grupach tematycznych w następujących obszarach:

1.            Turystyka

2.            Systemy ratownictwa

3.            Środowisko

4.            Przedsiębiorczość

5.            Współpraca instytucji i mieszkańców

 

W ramach grup warsztatowych uczestnicy przedstawiali swoje pomysły na współpracę i nawiązywali kontakty z partnerami o podobnych zainteresowaniach tematycznych. Następnie zainteresowani mogli w mniejszych podgrupach rozmawiać indywidualne. Pracę grup moderowali eksperci wspierani przez tłumaczy.


Efektem było wypracowanie wielu ciekawych i innowacyjnych inicjatyw w obszarach turystyki, środowiska, bezpieczeństwa, przedsiębiorczości, edukacji i nauki, kultury czy współpracy różnego rodzaju instytucji.


Możliwe było również pozostawienie przez wszystkich chętnych danych kontaktowych i opisu propozycji projektowych. Pozostawione informacje dostępne były dla wszystkich uczestników. Pozyskane w ten sposób kontakty posłużą do dalszych działań aktywizacyjnych podmiotów na pograniczu polsko-czeskim oraz udzielania dalszego wsparcia w nawiązywaniu partnerstwa projektowego.


Pomysły na projekty, które powstały podczas giełdy, będą mogły być w przyszłości dodatkowo konsultowane z podmiotami regionalnymi i Wspólnym Sekretariatem. Jednostki z obszaru województwa dolnośląskiego w szczególności zapraszamy do kontaktu z Regionalnym Punktem Kontaktowym w Wałbrzychu zlokalizowanym w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia.

 

POLSKO-ČESKÁ BURZA PARTNERSTVÍ 2021  PDF

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa i środków budżetu województwa dolnośląskiego w ramach Pomocy Technicznej Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska