rozmiar czcionki: A | A | A

Zalecenie Metodyczne nr 2 Podręcznika Beneficjenta Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska...

Dodano: 28-07-2022

Na stronie internetowej Programu zostało zamieszczone Zalecenie Metodyczne Instytucji Zarządzającej Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, ZM nr 2/PB wersja 8 z dnia 27.07.2022 r.

[more]

Webinaria Programu Interreg Europa

Dodano: 21-07-2022

Platforma e-learningowa Programu Interreg Europa daje możliwości zapoznania się z aktualnymi trendami istotnymi dla polityk rozwoju regionalnego.

[more]

Program Interreg Europa Środkowa a transformacja energetyczna

Dodano: 20-07-2022

Współpraca transnarodowa na obszarze Europy Środkowej przyczynia się do wypracowania rozwiązań dla władz regionalnych i lokalnych w zakresie przejścia na czystą energię, co jest istotne w kontekście planu Komisji Europejskiej w zakresie uniezależnienia od rosyjskich paliw kopalnych.

[more]

Drugi nabór projektów Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027

Dodano: 19-07-2022

Jesienią 2022 r. zostaną uruchomione kolejne nabory projektów w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027.

[more]

Zatwierdzenie Programu Interreg Europa przez Komisję Europejską.

Dodano: 12-07-2022

5 lipca 2022 roku Komisja Europejska decyzją wykonawczą zatwierdziła program Interreg Europa.

[more]

Konferencja Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027

Dodano: 29-06-2022

Zapraszamy do udziału w konferencji Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027, która odbędzie się w terminie od dn. 19 października 2022 r. do dn. 20 października 2022 r. w Hamburgu.

[more]

Forum Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego

Dodano: 29-06-2022

Zapraszamy do udziału w 13. Rocznym Forum Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego, które odbędzie się w terminie od dn. 28 września 2022 r. do dn. 29 września 2022 r. w Finlandii w formule wydarzenia na miejscu.

[more]