rozmiar czcionki: A | A | A

Nabór specjalny w Programie Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027

Dodano: 18-07-2023

Ruszył nabór na projekty Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 dotyczące problemu amunicji i innych niebezpiecznych obiektów zatopionych na dnie Bałtyku.

[more]

Forum Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego

Dodano: 05-07-2023

Zapraszamy do udziału w 14. Rocznym Forum Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego, które odbędzie się w terminie od dn. 4 października 2023 r. do dn. 5 października 2023 r. w Rydze.

[more]

Podręcznik Beneficjenta Programu Interreg Czechy - Polska, wersja 1

Dodano: 30-06-2023

Na stronie Programu opublikowano 1 wersję Podręcznika Beneficjenta obowiązującą od 01.07.2023 r.

[more]

Podręcznik Wnioskodawych Programu Interreg Czechy - Polska, wersja 2

Dodano: 30-06-2023

Na stronie Programu opublikowano 2 wersję Podręcznika Wnioskodawcy obowiązującą od 01.07.2023 r.

[more]

Ewaluacja Programu Interreg Europa 2014-2020 - przetarg

Dodano: 30-06-2023

Program Interreg Europa poszukuje wykonawcy ewaluacji ex post Programu Interreg Europa 2014-2020.

[more]

B-solutions - wsparcie w usuwaniu barier granicznych: sesja informacyjna i nabór wniosków.

Dodano: 23-06-2023

28 czerwca Stowarzyszenie Europejskich Regionów Przygranicznych (AEBR) organizuje internetową sesję informacyjną poświęconą inicjatywie b-solutions skierowanej do regionów przygranicznych. Celem inicjatywy b-solutions jest pokonywanie barier prawnych i administracyjnych utrudniających współpracę transgraniczną wzdłuż wewnętrznych granic Unii Europejskiej.

[more]

Wyniki drugiego naboru projektów głównych Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027

Dodano: 21-06-2023

Komitet Monitorujący Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 zatwierdził do dofinansowania 24 projekty główne w drugim naborze w ramach Programu.

[more]