rozmiar czcionki: A | A | A

Zalecenie Metodyczne nr 2 Podręcznika Beneficjenta Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska wersja 8

28.07.2022 08:11

Na stronie internetowej Programu zostało zamieszczone Zalecenie Metodyczne Instytucji Zarządzającej Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, ZM nr 2/PB wersja 8 z dnia 27.07.2022 r.

Zalecenia Metodyczne są sposobem aktualizacji Podręcznika Beneficjenta Dofinansowania i jego załączników.


ZM nr 2/PB wersja 8 z dnia 27.07.2022 r. dostępne jest na stronie Programu w zakładce JESTEM BENEFICJENTEM – REALIZUJĘ PROJEKT.