rozmiar czcionki: A | A | A

Webinaria Programu Interreg Europa

21.07.2022 15:09

Platforma e-learningowa Programu Interreg Europa daje możliwości zapoznania się z aktualnymi trendami istotnymi dla polityk rozwoju regionalnego.

Oferta webinariów Programu Interreg Europa w czerwcu 2022 r. obejmowała następującą tematykę:

- webinarium nt. inteligentnych i zielonych lokalnych łańcuchów wartości dla produktów rolno-spożywczych

Nagranie i materiały z webinarium dostępne są na stronie Programu.

- dyskusja online nt. odporności gospodarczej w następstwie kryzysu związanego z COVID i wojną w Ukrainie

Wnioski z dyskusji dostępne są na stronie Programu.

- webinarium  nt. inteligentnych wiosek (smart villages)

Nagranie i materiały z webinarium dostępne są na stronie Programu.

- warsztaty nt. zmiany zachowań i procesów partycypacyjnych na rzecz zrównoważonej mobilności

Materiały z warsztatów dostępne są na stronie Programu.

Podczas webinariów prezentowane są dobre praktyki innych regionów europejskich, w tym również rozwiązania wypracowane w wyniku realizacji projektów Interreg Europa.

Platforma e-learningowa Programu Interreg Europa jest bezpłatnym ogólnoeuropejskim zasobem wiedzy w zakresie aktualnych tematów związanych z politykami rozwoju regionalnego. Więcej informacji o ofercie platformy e-learningowej Programu Interreg Europa znajdą Państwo na stronie Programu.

oprac. Aleksandra Derejczyk, aleksandra.derejczyk@dolnyslask.pl