rozmiar czcionki: A | A | A

Szkolenie dla Beneficjentów Programu Interreg Czechy – Polska

19.04.2024 09:44

18 kwietnia 2024 r. w Centrum Nauki, Kultury i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu odbyło się pierwsze szkolenie dla Beneficjentów Programu Interreg Czechy – Polska.

Szkolenie skierowane było do jednostek z obszaru województwa dolnośląskiego, którym przyznano dofinansowanie na realizację projektów w Priorytecie 2. Turystyka, Priorytecie 4.2 Współpraca instytucji i mieszańców, Priorytecie 3. Transport oraz Priorytecie 1.1 Zintegrowany system ratownictwa i środowisko.


W pierwszej części szkolenia przedstawiono prezentacje obejmujące monitoring i kontrolę oraz zmiany w projekcie. Druga część szkolenia miała formułę warsztatowo-konsultacyjną, polegającą na pracy w grupach z Kontrolerami.  


Szkolenie zorganizowane zostało przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego jako Podmiot Regionalny uczestniczący we wdrażaniu Programu we współpracy z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim jako Kontrolerem odpowiedzialnym za sprawdzanie zgodności z prawem wydatków ponoszonych przez Beneficjentów Programu.


Udział w szkoleniu był bezpłatny.


Uczestnikom dziękujemy za aktywny udział w szkoleniu i mamy nadzieję, iż nowa formuła warsztatowo-konsultacyjna oraz informacje przekazane podczas szkolenia okażą się pomocne przy realizacji projektów oraz przy sporządzaniu rozliczeń poniesionych wydatków.   


Szczególne podziękowania kierujemy także do pracowników Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego za zaangażowanie i doskonałe przygotowanie merytoryczne.


 

Współfinansowano przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ze środków budżetu państwa oraz budżetu województwa dolnośląskiego w ramach Pomocy Technicznej Programu Interreg Czechy Polska 2021-2027