rozmiar czcionki: A | A | A

Seminarium podsumowujące projekt „Jesteśmy z Wami – Razem dla Ukrainy”

24.11.2023 14:28

22 listopada 2023 r. w Dolnośląskim Centrum Sportu Polana Jakuszycka odbyło się seminarium podsumowujące projekt pn. „Jesteśmy z Wami – Razem dla Ukrainy”

Podczas wydarzenia zaprezentowano wyniki działań zrealizowanych w projekcie „Jesteśmy z Wami – Razem dla Ukrainy”, tj. rekomendacji i propozycji rozwiązań systemowych radzenia sobie ze zjawiskiem migracji, wypracowanych przez polsko-czeskie grupy robocze w czterech obszarach tematycznych: Rynek pracy, Edukacja, Opieka zdrowotna, Prawo i administracja oraz działań integracyjnych i doradczych skierowanych bezpośrednio do uchodźców z Ukrainy, zarówno dzieci jak i osób dorosłych, zrealizowanych na obszarze polsko-czeskiego pogranicza (m. in. kursy językowe języka polskiego i czeskiego, obozy i kolonie integracyjne dla dzieci, doradztwo prawne, psychologiczne, edukacja w zakresie cyberbezpieczeństwa).


W seminarium udział wzięli członkowie grup roboczych z Polski i z Czech – praktycy, osoby które albo zajmowały się organizacją pracy/zarządzaniem podczas kryzysu uchodźczego spowodowanego wojną w Ukrainie w swoich miejscach pracy lub bezpośrednio pracowały/pracują z uchodźcami a także przedstawiciele przygranicznych samorządów i instytucji oraz reprezentanci partnerów projektu.


Uczestnicy seminarium wyrazili przekonanie, że efekty projektu będą ważnym impulsem na przyszłość i będą miały pozytywny wpływ na wprowadzanie zmian w systemach wsparcia dla uchodźców/migrantów oraz przyczynią się do ulepszania przyszłych inicjatyw pomocowych zarówno w Polsce jak i w Czechach. Potrzebne są rozwiązania systemowe, które pozwolą stawić czoła obecnym oraz przyszłym wyzwaniom i zmianom oraz umożliwią profesjonalne wsparcie potrzebujących.  


*****************************************************************************************************************************************************************************************

Projekt „Jesteśmy z Wami – Razem dla Ukrainy” był realizowany w partnerstwie czterech instytucji: Województwa Dolnośląskiego – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Fundacji Ukraina oraz dwóch regionów ze strony czeskiej – Kraju Libereckiego i Kraju Hradeckiego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Inwazja Federacji Rosji na Ukrainę spowodowała największy od czasów II wojny światowej kryzys migracyjny w Europie. Po wybuchu wojny, Czechy obok Polski, stały się jednym z najważniejszych krajów schronienia ukraińskich uchodźców.
Zarówno w Polsce jak i w Czechach brakowało doświadczeń i rozwiązań systemowych radzenia sobie z wyzwaniami wynikającymi z niespotykanej dotychczas skali fali uchodźczej.


Projekt miał na celu wymianę informacji oraz zintensyfikowanie kontaktów i współpracy pomiędzy właściwymi instytucjami z Polski i z Czech, szczególnie w obszarach tematycznych, na które znaczący wpływ wywarł kryzys uchodźczy.


Obserwowany na całym świecie wzrost zjawiska migracji, powodowanych bardzo różnymi czynnikami, potwierdza potrzebę szerszej dyskusji, wychodzącej poza granice jednego regionu czy państwa i wspólnego wypracowywania najefektywniejszych rozwiązań i procedur działania oraz mechanizmów skutecznego reagowania. Takie cele postawione zostały w projekcie „Jesteśmy z Wami – Razem dla Ukrainy”.