rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o naborze w osi priorytetowej 4 Współpraca instytucji i społeczności

29.04.2022 11:05

Wspólny Sekretariat w Ołomuńcu zamieścił na stronie Programu ogłoszenie o naborze wniosków w Osi Priorytetowej 4 Współpraca instytucji i społeczności Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Pula środków na nabór to 1 mln EUR.


Nabór wniosków związany jest z falą uchodźców spowodowaną inwazją Rosji na Ukrainę.Więcej informacji o naborze znajdą Państwo na oficjalnej stronie Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska.


Harmonogram naboru oraz pełna treść ogłoszenia o naborze dostępne są na stronie Programu w zakładce OGŁOSZENIA O NABORACH WNIOSKÓW I ZATWIERDZONE PROJEKTY w tym miejscu.