rozmiar czcionki: A | A | A

Nowe nabory w programie Interreg Czechy – Polska 2021-2027.

08.04.2024 09:24

Komitet Monitorujący zatwierdził dwa nowe nabory w ramach programu Interreg Czechy – Polska 2021-2027 - w celach 1.1 oraz 3.1.

W dniu 8 kwietnia br. zostały ogłoszone dwa nowe nabory:


- w Priorytecie 1. Zintegrowany system ratownictwa i środowisko – celu szczegółowym 1.1 - Większa gotowość i transgraniczna zdolność do radzenia sobie z zagrożeniami i katastrofami na pograniczu czesko-polskim związanymi ze zmianami klimatu;


- w priorytecie 3. Transport - celu szczegółowym 3.1 - działaniu Drogi.


Szczegółowe informacje w zakresie naboru znajdują się na oficjalnej stronie programu: cel 1.1 oraz cel 3.1 Drogi.