rozmiar czcionki: A | A | A

Rusza Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy!

Samorząd Województwa Dolnośląskiego rozpoczyna realizację programu polityki zdrowotnej na lata 2023-2025 dotyczącego profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy. Działania zostaną sfinansowane z budżetu Województwa Dolnośląskiego.


- W naszych działaniach szczególne miejsce zajmuje profilaktyka, dlatego w tym roku uruchamiamy kolejne programy profilaktyki zdrowotnej adresowane do naszych mieszkańców. Jednym z nich jest program w zakresie profilaktyki osteoporozy. Już w tę sobotę 1 lipca zapraszam wszystkich do Parku Grabiszyńskiego, gdzie odbędzie się OsteoFest – wydarzenie inaugurujące nasz program - mówi Marcin Krzyżanowski Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.


Budżet programu to 1,3 mln zł. Działaniami ma zostać objętych 5300 osób. Realizatorem programu polityki zdrowotnej wyłonionym w drodze konkursu jest podmiot wykonujący działalność medyczną Cogito Med.


- Jako realizatorzy programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszańców województwa dolnośląskiego chcielibyśmy zapewnić nasze zaangażowanie do programu oraz wsparcie dla pacjentów. Profilaktyka jest bardzo ważnym aspektem naszego zdrowia i chcielibyśmy podziękować za zaufanie. Naszym celem jest przebadanie jak największej liczby uczestników, dlatego też zachęcamy do skorzystania i wzięciu udziału w programie – mówi dr Sebastian Łaźniak właściciel firmy Cogito Med.

OsteoFest
1 lipca 2023 r. od godziny 9:00 do 18:00, na polanie w Parku Grabiszyńskim odbędzie się wydarzenie inaugurujące program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy. Głównym celem festiwalu jest przeprowadzenie bezpłatnych badań densytometrycznych obrazujących gęstość kości. Ponadto mieszkańcy będą mogli skorzystać z innych badań profilaktycznych: badań cytologicznych, badań wzroku, badań płuc, badania krwi, testy PSA, badania w kierunku dny moczanowej, badania cholesterolu. Do dyspozycji będzie również kino letnie, strefa gastronomiczna i strefa FUN dla dzieci.


OsteoFest to nazwa serii zaplanowanych wydarzeń – miasteczek zdrowia, które będą odbywały się na terenie całego naszego województwa.

Prowadzimy stałą rejestrację na badania pod bezpłatnym numerem infolinii:
+48 800 808 006


Szczegóły programu
Osteoporoza jest chorobą, która występuje u co czwartej kobiety w wieku pomenopauzalnym i u 15% mężczyzn w starszym wieku. Całkowite ryzyko złamań u kobiet wynosi 30-40%, natomiast u mężczyzn około 20%.


Osteoporoza to choroba układu kostnego związana z niską masą kostną, która przyczynia się do zwiększonej podatności na złamania. W Polsce problem ten dotyka 2,1 mln osób, z czego 1,7 mln stanowią kobiety.


Grupa docelową programu są kobiety powyżej 65 roku życia oraz kobiety w wieku 40-64 lat, u których występują czynniki ryzyka.
W ramach programu polityki zdrowotnej będą prowadzone:

•    działania informacyjno-edukacyjne,

•    oszacowanie 10-letniego ryzyka złamania kości metodą FRAX - w przypadku wyniku równego lub wyższego niż 5% uczestnik otrzymuje informację zwrotną o zakwalifikowaniu do pomiaru DXA,

•    badanie densytometryczne - działania są skierowane do uczestników programu, którzy skorzystali z edukacji zdrowotnej i uzyskali wynik FRAX ≥5%. Pomiar densytometrii DXA jest dokonywany na szyjce kości udowej,

•    konsultacja lekarska - po wykonaniu badania densytometrycznego, każdy uczestnik
programu odbywa wizytę lekarską – niezależnie od wyniku badania. W trakcie tej wizyty, lekarz omawia z uczestnikiem wynik badania DXA. Następnie wykonuje ponowną ocenę ryzyka złamania z użyciem narzędzia FRAX. W przypadku braku osteoporozy pacjent informowany jest o wyniku ujemnym (tj. brak stwierdzonej osteoporozy). W przypadku wykrycia osteoporozy uczestnik kierowany jest do leczenia w ramach świadczeń gwarantowanych finansowanych przez NFZ. W czasie konsultacji lekarz przekazuje pacjentowi informację na temat jego bieżącego stanu zdrowia, zalecenia odnośnie dalszego postępowania oraz wskazuje wszystkie dostępne ścieżki postępowania specjalistycznego w ramach systemu opieki zdrowotnej,

•    szkolenia personelu medycznego.


               ULOTKA - pobierz