rozmiar czcionki: A | A | A

Rekomendacje PARPA 2016

Dodano: 02-12-2015

Szanowni Państwo, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na swojej stronie umieściła nowe Rekomendacje do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2016 rok.

[więcej]

Ogłoszenie wyników ogólnopolskich badań ESPAD 2015

Dodano: 02-12-2015

30 listopada 2015 r. podczas konferencji prasowej w Centrum Prasowym PAP w Warszawie zaprezentowano wyniki najnowszego badania przeprowadzonego wśród młodzieży szkolnej dotyczącego używania substancji psychoaktywnych.

[więcej]

Raport z badań "Oszacowanie rozpowszechnienia wybranych uzależnień behawioralnych oraz analiza...

Dodano: 25-06-2015

Poniżej publikujemy raport z badania przeprowadzonego przez Fundację Centrum Badania Opinii Społecznej pn. "Oszacowanie rozpowszechnienia wybranych uzależnień behawioralnych oraz analiza korelacji pomiędzy występowaniem uzależnień behawioralnych a używaniem substancji psychoaktywnych".

[więcej]

Debata regionalna - Organizacje pozarządowe w profilaktyce uzależnień

Dodano: 31-03-2015

Fundacja Praesterno, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii serdecznie zapraszają na debatę regionalną - Organizacje pozarządowe w profilaktyce uzależnień

[więcej]

Szkolenia dla terapeutów placówek lecznictwa odwykowego z terenu województwa dolnośląskiego w 2015...

Dodano: 27-02-2015

W imieniu Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze oraz Departamentu Polityki Zdrowotnej, Wydziału Zdrowia, Działu Profilaktyki Uzależnień serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału, w finansowanych z budżetu Województwa Dolnośląskiego cyklu szkoleń dla terapeutów placówek lecznictwa odwykowego z terenu województwa dolnośląskiego w 2015 roku.

[więcej]

Informator dla radnych przygotowany przez PARPA

Dodano: 27-02-2015

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uprzejmie informuje, iż w lutym 2015 r. zostanie przekazany do wszystkich gmin w Polsce „Informator dla radnych” adresowany głównie do radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.

[więcej]

Szkolenie dla osób pracujacych z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym i przemocą

Dodano: 13-02-2015

W dniach 25-26 marca 2015r w Warszawie Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizuje szkolenie dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym i przemocą. Szkolenie adresowane jest do osób bezpośrednio pracujących z dziećmi w świetlicach socjoterapeutycznych, szkołach i innych placówkach działających przede wszystkim w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich.

[więcej]