rozmiar czcionki: A | A | A

Rekomendacje 2018

Dodano: 15-11-2016

PARPA opublikowała "Rekomendacje do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2018r."

[więcej]

Najnowsze dane dotyczące problemu narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych w Europie

Dodano: 28-06-2016

Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii ogłosiło 31.05.2016r. w Lizbonie Europejski raport narkotykowy 2016: Tendencje i osiągnięcia

[więcej]

CZŁONKOWIE GMINNYCH KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH - szkolenie podstawowe

Dodano: 22-04-2016

Centrum Edukacji Doradztwa i Rozwoju Sp. z o. o. wraz z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Czarnym Borze przesyła ofertę na podstawowe szkolenia dla członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodne z rekomendacjami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie.

[więcej]

Materiały z VII konferencji "Perspektywy lecznictwa odwykowego" dla przedstawicieli samorządów...

Dodano: 22-04-2016

W nawiązaniu do VII dolnośląskiej konferencji "Perspektywy lecznictwa odwykowego" dla przedstawicieli samorządów lokalnych zajmujących się rozwiązywaniem problemów uzależnień, która miała miejsce w dniach 14-15 kwietnia 2016 roku w Karpaczu,informujemy,że prezentacje prelegentów mających wykłady na ww. konferencji są do pobrania na stronie internetowej.

[więcej]

Dokumenty regulujące współpracę GKRPA z biegłymi sądowymi

Dodano: 22-04-2016

W nawiązaniu do VII dolnośląskiej konferencji "Perspektywy lecznictwa odwykowego" dla przedstawicieli samorządów lokalnych zajmujących się rozwiązywaniem problemów uzależnień, która miała miejsce w dniach 14-15 kwietnia 2016 roku w Karpaczu, zamieszczamy ponownie dokumenty opisujące współpracę GKRPA z biegłymi w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, autorstwa Pana Jacka Kasprzaka - psychologa klinicznego, biegłego sądowego.

[więcej]

Szkolenie dla absolwentów psychoterapii DDA z terenu województwa dolnośląskiego

Dodano: 14-01-2016

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Czarnym Borze, w porozumieniu z Centrum Edukacji Doradztwa i Rozwoju - CEDR oraz Polskim Towarzystwem Psychoterapii Uzależnień - PTPU, serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Konferencji szkoleniowej:PERSPEKTYWY LECZNICTWA ODWYKOWEGO DOROSŁE DZIECKO ALKOHOLIKA - POZNANIE, DOŚWIADCZENIE I ZMIANA, która odbędzie się w dniach od 15 - 17 kwietnia 2016 roku.

[więcej]

"Ogranicz dostępność" strona internetowa skierowana do gmin

Dodano: 02-12-2015

"Ogranicz dostępność" strona internetowa uruchomiona w ramach projektu edukacyjnego, którego celem jest zmotywowanie gmin do prowadzenia racjonalnej i odpowiedzialnej polityki w zakresie ograniczania dostępu do alkoholu w swoich społecznościach lokalnych.

[więcej]