rozmiar czcionki: A | A | A

Zaproszenie do udziału w programie szkoleniowym

10.09.2021 09:39

W imieniu Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Fundacji Pozytywnej Profilaktyki zachęcamy do udziału w programie szkoleniowym Przeciw uzależnieniom – skuteczny samorząd 2021.


Celem programu jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących bądź przygotowujących się do uczestnictwa w tworzeniu gminnych lub wojewódzkich programów przeciwdziałania narkomanii.

Szkolenie adresowane jest zarówno do pracowników instytucji samorządowych jak i innych osób rekomendowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (radnych, członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koordynatorów Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej, przedstawicieli oświaty, przedstawicieli służby zdrowia, pracowników socjalnych, kuratorów, reprezentantów organizacji pozarządowych).

24 godzinny program szkolenia obejmuje cztery obszary tematyczne:
• Przeciwdziałanie narkomanii – obowiązujące regulacje prawne
• Profilaktyka narkomanii
• Leczenie i rehabilitacja osób uzależnionych
• Strategie – wojewódzkie i gminne programy przeciwdziałania narkomanii


Szczegółowe informacje (m.in. kryteria udziału, regulamin uczestnictwa w projekcie, szczegółowy program, terminy szkoleń), wzór rekomendacji oraz formularz rekrutacyjny znajdują się na stronie internetowej projektu:


https://pozytywnaprofilaktyka.org/projekty/przeciw-uzaleznieniom-skuteczny-samorzad-2021/


Dodatkowych informacji nt. programu i rekrutacji udziela p. Sławomir Pietrzak:
• telefonicznie pod numerem 690 366 244
• e-mail: s.pietrzak@pozytywnaprofilaktyka.org