rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24...

Dodano: 07-03-2024

W dniu 06.03.2024 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez fundację „W biegu”, na realizację zadania publicznego pn. „Bieg Kobiet Zawsze Pier(w)si”.Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu/Wydziału Zdrowia oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Zdrowie”.Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy...

[więcej]

Projekt „Bądź Unplugged” - zaproszenie do udziału

Dodano: 22-03-2023

Fundacja Pozytywnej Profilaktyki zaprasza do uczestnictwa w bezpłatnym programie profilaktycznym Unplugged, który znajduje się na liście programów rekomendowanych.

[więcej]

Szkolenie dla realizatorów programu profilaktycznego Unplugged

Dodano: 26-09-2022

Fundacja Pozytywnej Profilaktyki zaprasza do uczestnictwa w bezpłatnym projekcie umożliwiającym wdrożenie w Państwa placówkach skutecznego programu profilaktycznego Unplugged, który znajduje się na liście programów rekomendowanych.

[więcej]

Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Dolnośląskiego

Dodano: 03-08-2022

Zarząd Województwa Dolnośląskiego powołał Wojewódzkiego Eksperta ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii - Pana Sławomira Pietrzaka

[więcej]

Sprawozdanie z realizacji KPPN dla JST

Dodano: 17-03-2022

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom przedstawiło stanowisko prawne odnośnie braku podstaw prawnych do sporządzenia przez gminę informacji z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 r.

[więcej]

Konsultacje społeczne

Dodano: 03-02-2022

W dniu 1 lutego 2022 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 4870/VI/22 w sprawie skierowania do konsultacji społecznych projektu „Dolnośląskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024”.W ramach konsultacji społecznych istnieje możliwość wyrażenia opinii i uwag do projektu programu. Konsultacje trwają do dnia 25 lutego 2022. Załączniki:1. Podpisana uchwała2. Projekt Dolnośląskiego Programu 3. Ogłoszenie o...

[więcej]

Kampania "Serce kobiety"

Dodano: 30-09-2021

29 września - w Światowym Dniu Serca - ruszyła kampania społeczna pn. Serce Kobiety. Kampania jest inicjatywą kardiologów z Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – „marszałkowskiej” jednostki. Kampania finansowana jest przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Działania realizowane są we współpracy z Samorządem Województwa Dolnośląskiego oraz z Dolnośląskim Związkiem Lekarzy Rodzinnych Pracodawców. Celem kampanii jest zwiększenie świadomości kobiet w okresie...

[więcej]