rozmiar czcionki: A | A | A

Kampania społeczna dotycząca redukcji ryzyka udaru mózgu i zawału serca

Miażdżyca stanowi podłoże chorób cywilizacyjnych takich jak zawał serca czy udar niedokrwienny mózgu. Choroby te od wielu lat są najczęstszą przyczyną zgonów na świecie. Patomechanizm zawału serca i udaru mózgu jest bardzo podobny. Zamknięta przez zmiany miażdżycowe tętnica nie doprowadza krwi do danego obszaru serca czy mózgu. W wyniku ustania przepływu krwi do danej części serca czy mózgu dochodzi do martwicy – zawału serca czy udaru mózgu. Do narastania zmian miażdżycowych dochodzi w wyniku odkładania w ścianie tętnic depozytów cholesterolu, glukozy i komponentów zakrzepowych krwi w szczególności w obecności podwyższonych wartości ciśnienia krwi. Progresję miażdżycy można zahamować poprzez kontrolę czynników ryzyka miażdżycy: nadciśnienia tętniczego, cukrzycy i hipercholesterolemii.

Grupę docelową stanowią mieszkańcy Województwa Dolnośląskiego powyżej 40 roku życia, kobiety i mężczyźni, ze szczególnym uwzględnieniem zapracowanych czterdziestolatków (grupy wiekowej 40-50 lat). Celem Kampanii jest przede wszystkim zachęcanie osób z grupy docelowej do zgłaszania się pacjentów do lekarzy rodzinnych celem wykonania podstawowych badań.

Celami kampanii społecznej są:

  1. zwiększenie świadomości zdrowotnej w zakresie konieczności kontrolowania czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych wśród kobiet i mężczyzn z grupy wiekowej 40+,
  2. zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne do lekarzy POZ,
  3. ukształtowanie wśród odbiorców kampanii postawy prozdrowotnej – nawyku regularnej kontroli ciśnienia krwi, masy ciała, poziomu stężenia glukozy i cholesterolu oraz uwrażliwienie na potrzebę wczesnego reagowania w przypadku nieprawidłowości – zgłoszenia się w takiej sytuacji do lekarza.

Realizatorem Kampanii jest Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej.