rozmiar czcionki: A | A | A

Kampania "Podaruj innym czas."

Czy wiecie, że przeszczep jest czasami jedyną skuteczną metodą ratowania życia i zdrowia pacjentów?
Skuteczne leczenie dzięki przeszczepieniu narządów przeprowadza się w Polsce już od ponad 50 lat.

Celem kampanii jest poprawa świadomości mieszkańców Dolnego Śląska na temat ogromnego znaczenia transplantacji narządów jako metody, która umożliwia ratowanie zdrowia i życia ludzi. Kampania ma na celu ponadto przybliżenie Dolnoślązakom aktualnego stanu prawnego oraz procedur dotyczących transplantacji, a także sprawienie, iż kwestia zgody na oddanie narządów po śmierci stanie się tematem rozmów między bliskimi. Z badań wynika, że większość Polaków nie rozmawia z bliskimi na temat oddania narządów po swojej śmierci. Kampania ma zachęcać do rozmów na ten temat oraz podejmowania przez Dolnoślązaków świadomych decyzji w kwestii oddawania narządów po śmierci - w tym informować o istnieniu Centralnego Rejestru Sprzeciwów. Upowszechnienie wiedzy o domniemaniu zgody oraz istnieniu rejestru sprzeciwów, pomoże w przyszłości zredukować wątpliwości rodziny, czy aby na pewno zmarły krewny życzył sobie, aby jego narządy zostały przekazane potrzebującym i przełoży się na zwiększenie liczby przeszczepianych narządów.

Najczęściej wykonuje się przeszczepy nerek, wątroby, serca, płuc, a także trzustki oraz tkanek takich jak zastawki serca, skóra, rogówki, kości. Wyniki przeszczepiania narządów są coraz lepsze przez co rozszerzane są wskazania do leczenia tą metodą. Powoduje to wzrost liczby chorych oczekujących na przeszczepienie. Aktualna liczba osób czekających na przeszczep różnych narządów dostępna jest na stronie www.poltransplant.pl. Na przykład w 2023 r. na przeszczepienie serca oczekiwało 400 osób, nerki 1123 osoby, wątroby 145 a płuc 126 osób.

Realizatorem Kampanii jest Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej