rozmiar czcionki: A | A | A

Ranking szpitali

Po raz kolejny dziennik „Rzeczpospolita” oraz Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia ogłosiły ranking Szpitali, klasyfikując 256 szpitali z terenu całego kraju.

 

To dla nas powód do dumy i ogromnej satysfakcji, że podległe Samorządowi Województwa Dolnośląskiego placówki są niezmiennie – wzorem lat ubiegłych – wyróżniane w gronie finalistów Ogólnopolskiego Rankingu Szpitali „Bezpieczny Szpital 2008” w kategorii szpitali publicznych: wielospecjalistycznych i onkologicznych oraz monospecjalistycznych
(bez onkologicznych).

 

W prestiżowym rankingu oceniano poziom zarządzania, spełnienie wymogów sanitarnych, jakość infrastruktury, działania inwestycyjne, infrastrukturę placówki oraz jej kondycję finansową.

Brano pod uwagę także to, czy szpitale posiadają certyfikaty i akredytacje.

Wreszcie w części „Jakość opieki nad pacjentem” oceniano warunki
w salach operacyjnych i szpitalnych oraz poziom wykształcenia kadry.

 

Fakt uzyskania przez placówki podległe Samorządowi Województwa Dolnośląskiego zaszczytnych miejsc w „złotej setce” wyróżnionych szpitali utwierdza nas w głębokim przekonaniu, że codzienny wysiłek wkładany w podnoszenie jakości świadczonych usług oraz infrastrukturę Szpitali konsekwentnie umacnia ich miejsce w gronie najlepszych, a zarazem bezpiecznych placówek na terenie naszego kraju.

 

W „złotej setce” szpitali wyróżnionych w skali kraju uplasowały się na poniżej wymienionych miejscach następujące jednostki, podległe Samorządowi Województwa Dolnośląskiego:

 

·         Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
z siedzibą przy ul. Kamińskiego 73 a we Wrocławiu (zajął 26 miejsce wraz z liczbą uzyskanych punktów: 795,42),

·         Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego z siedzibą przy
ul. Koszarowej 5 we Wrocławiu (zajął 29 miejsce wraz z liczbą uzyskanych punktów: 793,4),

·         Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego z siedzibą przy ul. Sokołowskiego 4  w Wałbrzychu (zajął 42 miejsce wraz z liczbą uzyskanych punktów: 777,62),

·         Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej z siedzibą przy ul. Traugutta 116 we Wrocławiu (zajął 63 miejsce wraz z liczbą uzyskanych punktów: 754,81).

 

W gronie dziesięciu najlepszych szpitali - wyróżnionych w kategorii szpitali publicznych monospecjalistycznych (bez onkologicznych) w skali kraju - wymieniono Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku z siedzibą przy
ul. Grabiszyńskiej 105 we Wrocławiu (wraz z liczbą uzyskanych punktów 678,03).

 

Za najlepsze placówki w województwie uznano:

 

   1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Leśnej 27-29
      w Świdnicy,
   2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy z siedzibą przy
      ul. Kamieńskiego 73a we Wrocławiu,
   3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego z siedzibą przy
      ul. Koszarowej 5 we Wrocławiu,
   4. Specjalistyczne Centrum Medyczne w Polanicy-Zdroju Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 2 w Polanicy-Zdroju,
   5. Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego z siedzibą przy ul. Sokołowskiego 4  w Wałbrzychu,
   6. Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej z siedzibą przy ul. Traugutta 116 we Wrocławiu,
   7. Zespół Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Jeleniogórskiej 4 w Bolesławcu,
   8. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Szpitalnej 1a w Kłodzku,
   9. Dolnośląskie Centrum Onkologii z siedzibą przy pl. Hirszfelda 12 we Wrocławiu,
  10. Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku  z siedzibą przy ul. Grabiszyńskiej 105 we Wrocławiu.