rozmiar czcionki: A | A | A

Znieczulenie do porodu

24.05.2011 12:56 12:56

Znieczulenie do porodu jest standardową procedurą w wielu krajach europejskich. W Polsce do tej pory na przeszkodzie stał brak pieniędzy lub wykwalifikowanej kadry. Dzięki programowi, który właśnie wdraża samorząd Dolnego Śląska, zaczyna się to zmieniać. Już dziś rodzące kobiety mogą bez dodatkowych opłat skorzystać ze znieczulenia.

Projekt wprowadzany przez władze Dolnego Śląska będzie pierwszym systemowym rozwiązaniem sprawy znieczuleń w skali kraju. Dziś w urzędzie marszałkowskim opowiadali o nim marszałek Rafał Jurkowlaniec i dyrektor Wydziału Zdrowia UMWD Jerzy Sypuła. Projekt zakłada, że szpitale, które do niego przystąpią będą dostawać specjalne granty. Ich wysokość umożliwi pokrycie kosztów ponoszonych przez ośrodek na wdrożenie porodów ze znieczuleniem i stworzenie szkół rodzenia. Do projektu zostały też zaproszone szpitale, które nie posiadają porodówek, ale mają wyspecjalizowane oddziały neonatologiczne. One również będą co roku dostawać pieniądze na zakup sprzętu medycznego lub poprawę warunków pobytu i leczenia noworodków.

Założenia programu poprawy opieki nad rodzącą kobietą i noworodkiem:
1) Uruchomienie i całoroczne prowadzenie bezpłatnej szkoły rodzenia przy ośrodku zgodnie ze standardami przyjętymi przez zespół specjalistów;
2) Zapewnienie pełnego dostępu do porodów z zastosowaniem różnych form znieczulenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia;
3) Prowadzenie ciągłego monitoringu elektronicznego – wpisywanie do bazy danych informacji dotyczących stanu zdrowia noworodka

Ile to kosztuje?
Rocznie na realizację programu marszałek przeznaczy około 2,5 mln zł.
•    Środki na szkoły rodzenia – 600 tys. zł rocznie
•    Pieniądze na znieczulenia do porodu – 1,2 mln zł rocznie.
•    Granty dla szpitali opiekujących się noworodkami – 400 tys. zł. rocznie
•    koszty administrowania programem monitorującym – 100 tys. zł rocznie

Szpitale, które wezmą udział w programie:
1) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
2) Szpital Powiatowy w Lubinie
3) SP ZOZ Szpital Wojewódzki w Jeleniej Górze
4) Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno – Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu
5) Specjalistyczny Szpital im A. Sokołowskiego w Wałbrzychu
6) Specjalistyczne Centrum Medyczne w Polanicy-Zdroju
7) Regionalny Szpital Specjalistyczny Latawiec w Świdnicy
8)Akademicki Szpital Kliniczny we Wrocławiu – Klinika Ginekologii, Położnictwa, Neonatologii
9) SP Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu - Klinika Ginekologii i Położnictwa
10) SP Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu - Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
11) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny przy ul. Kamieńskiego 73 a we Wrocławiu
12) Specjalistyczny Szpital im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
13) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego

Załącznik:

- prezentacja (POBIERZ)