rozmiar czcionki: A | A | A

VI Dolnośląski Przegląd Artystycznie Zakręconych Seniorów pn. „Bo radość jest w nas”

15.03.2017 11:09 11:09

Wzorem lat ubiegłych, uprzejmie informujemy, że w dniach 25-26 kwietnia 2017r. o godz. 10:00 w Samorządowym Ośrodku Kultury w Miękini ul. Kościuszki 43 odbędzie się VI Dolnośląski Przegląd Artystycznie Zakręconych Seniorów pn. „Bo radość jest w nas”, którego celem jest:

- zaprezentowanie mieszkańcom Województwa Dolnośląskiego dorobku artystycznego seniorów z naszego regionu,

-     wymiana doświadczeń artystycznych między uczestnikami Przeglądu,

-     kultywowanie polskich tradycji wśród mieszkańców.

W pierwszym dniu 25 kwietnia do przeglądu przystąpią chóry, zespoły śpiewacze, tria, duety, soliści, natomiast dnia 26 kwietnia swój dorobek zaprezentują kabarety, teatry, zespoły taneczne etc.
Warunki uczestnictwa 
1. W Przeglądzie mogą uczestniczyć artyści amatorzy,
którzy przez ostanie 2 lata nie  zdobyli I - szego miejsca tj. soliści, duety, tria, zespoły śpiewacze, chóry, zespoły taneczne oraz kabarety działające na terenie Województwa Dolnośląskiego.               
2. Należy przesłać:

- 4 tytuły utworów, z których 2 zostaną zakwalifikowane do udziału, w tym jeden obowiązkowo a capella (a capella dotyczy chórów i zespołów śpiewaczych)

-  program kabaretowy ( do 15 min.)

-  krótką wzmiankę na temat wykonawcy/ców, chóru, zespołu, kabaretu tj. kiedy powstał, ile liczy osób, jakie ma osiągnięcia i kto ten chór/zespół/kabaret prowadzi,

- informację na temat sprzętu, jaki niezbędny jest do występu.

Nieprzesłanie pełnej informacji spowoduje nie wpisanie zgłaszającego na listę uczestników.

3. Łączny czas prezentacji wykonywanych utworów nie może przekroczyć 10 minut.

4. Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest przesłanie zgłoszenia wraz z powyższymi danymi na adres e mail: ewa.mackow@umwd.pl do dnia 20 kwietnia 2017 roku.            
5. Jury oceniać będzie: intonację, artykulację, ekspresję muzyczną, dobór repertuaru oraz prezencję wykonawców/chóru/zespołu/kabaretu etc. podczas występu.              
6. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.                                     
7. Każdy uczestniczący w Przeglądzie otrzyma dyplom uczestnictwa. Artyści, w każdej kategorii, które uzyskają pierwsze, drugie i trzecie miejsce otrzymają nagrody ufundowane przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Jury może przyznać dodatkowo jedno wyróżnienie.

8. Laureaci konkursu wezmą udział w koncercie finałowym organizowanym w Radiu Wrocław, który odbędzie się w 2 października 2017 r.

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokumentowania i późniejszego wykorzystywania tych materiałów do promowania Przeglądu (bez wypłacenia honorarium).                
10. Werdykt jury jest ostateczny.
                                                              

Ponadto:

1.Chóry zobowiązane są zgłosić się do Samorządowego OŚrodka Kultury w Miękini ul. Kościuszki 43 najpóźniej do godziny 09:30 przed rozpoczęciem imprezy.

3. Informacje można uzyskać pod nr tel. 71 770 - 42 - 96 lub 71 770 – 43 – 06

Osoba odpowiedzialna: Ewa Maćków