rozmiar czcionki: A | A | A

V SPOTKANIE z cyklu DEBATY dla SENIORA

23.05.2019 10:38 10:38

Dnia 22 maja 2019 r. przy ul. Dobrzyńskiej, w ramach cyklu Debaty o Zdrowiu, odbyła się V Debata pn. „Nowoczesne technologie w opiece i  zdrowiu osób starszych”. Organizatorem spotkania byli dolnośląscy delegaci Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, Stowarzyszenie Dolnośląscy Seniorzy we współpracy z Departamentem Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego. Przybyłych gości: Marcina Krzyżanowskiego - Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego, Dominika Krzyżanowskiego – Dyrektora Departamentu Zdrowia w UMWD, Przewodniczącą Prezydium OPS Krystynę Lewkowicz oraz seniorów powitała Pani dr Emilia Nowaczyk Tabor – moderator spotkania. Debatę otworzył Pan Wicemarszałek Marcin Krzyżanowski, który po serdecznym powitaniu przybyłych, zapewnił, że Samorząd Województwa  Dolnośląskiego, w ramach swojej polityki  społecznej, kontynuuje  działania  na rzecz seniorów. Celem tegorocznego spotkania było przedstawienie nowych możliwości opieki  zdrowotnej dla seniorów, z wykorzystaniem zdobyczy nowoczesnych technologii. W agendzie debaty znalazły się dwa wykłady, związane z różnym spojrzeniem na zmieniający się technologicznie świat i odnalezienie się człowieka w tym świecie. Dr Antoni Zwiefka w swoim wykładzie Nowoczesne technologie w opiece i  zdrowiu osób starszych, przedstawił doświadczenia, które mają miejsce przy realizacji programu CareWell, zajmującym się zapewnieniem poprawy zintegrowanej opieki zdrowotnej pacjentów słabowitych za pomocą kompleksowego wsparcia Informacyjno-Komunikacyjnymi Technologiami (IKT), stosując telemedyczny monitoring pomiaru parametrów życiowych pacjentów w miejscu ich zamieszkania. Natomiast wykład Pana Karola Kundzicza pn. Rewolucja 4.0 i jak z tym żyć, poruszył tematykę dynamicznego rozwoju nowych technologii m.in.  w genetyce, który sprawił, że dokonujące się zmiany nabrały siły i szybkości na skalę, jakiej do tej pory nie doświadczyliśmy nigdy wcześniej. Podjął przy tym próbę odpowiedzi na pytanie, jak w tej nowej rzeczywistości odnajduje się człowiek i jaki w ogóle jest człowiek przyszłości. Po wykładach rozgorzała długa dyskusja wraz z wieloma pytaniami zainteresowanych problematyką teleopieki seniorów. Podsumowanie debaty wraz z wnioskami i propozycjami na przyszłą Debatę przedstawiła Pani Stanisława Warmuz, a po jej zakończeniu i po krótkiej przerwie rozpoczęło się spotkanie Dolnośląskich Delegatów OPS z Przewodniczącą Prezydium OPS Krystyną Lewkowicz i Członkami Prezydium. Tematem spotkania była działalność OPS na Dolnym Śląsku.