rozmiar czcionki: A | A | A

Spotkanie z przedstawicielami samorządów zawodów medycznych

26.06.2017 14:32 14:32

Spotkanie z przedstawicielami samorządów zawodów medycznych oraz związków

zawodowych pracowników ochrony zdrowia Województwa Dolnośląskiego.

 

W dniu 22 czerwca 2017 r. w odbyła się kolejna edycja w ramach cyklicznych spotkań z przedstawicielami samorządów zawodów medycznych oraz związków zawodowych pracowników ochrony zdrowia Województwa Dolnośląskiego, poświęconych zagadnieniom z obszaru dolnośląskiej ochrony zdrowia.

 

Samorząd Województwa Dolnośląskiego reprezentowali: Pan Jerzy Michalak – Członek Zarządu Województwa oraz Pan Jarosław Maroszek – Dyrektor Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa.

W spotkaniu uczestniczył także Pan Zbigniew Hałat – Zastępca Dyrektora Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia ds. medycznych.

 

Wszystkim uczestnikom spotkania przekazano dane dot. sytuacji ekonomiczno – finansowej podmiotów leczniczych Samorządu Województwa za rok 2016. W trakcie spotkania omawiano bieżące zagadnienia ochrony zdrowia w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa, w tym w szczególności narastający problem deficytów kadr medycznych (szczególnie w odniesieniu do lekarzy i pielęgniarek), niski poziom nakładów na finansowanie świadczeń zdrowotnych i wynikające z niego ograniczenia w dostępności do świadczeń.

 

Uzgodniono, że następne spotkanie odbędzie się w październiku 2017 r.