rozmiar czcionki: A | A | A

Spotkanie z przedstawicielami samorządów zawodów medycznych oraz związków zawodowych pracowników Ochrony Zdrowia Województwa Dolnośląskiego

04.03.2019 11:38 11:38

W czwartek, 28 lutego, w naszym Urzędzie odbyło się spotkanie Pana Marcina Krzyżanowskiego -Wicemarszałka Województwa  oraz Pana Dominika Krzyżanowskiego  Dyrektora Departamentu Zdrowia  i Pana Jerzego Sypuły  - Dyrektora Wydziału Zdrowia  z przedstawicielami wojewódzkich organizacji związków i samorządów zawodów medycznych. Przedstawiciele organizacji  wcześniej otrzymali  informację o wstępnych wynikach  finansowych podmiotów leczniczych  Samorządu Województwa za 2018 r. W spotkaniu uczestniczył Pan Zbigniew Hałat, Dyrektor ds. Medycznych Dolnośląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Dyrektor Wydziału Zdrowia, Pan Jerzy Sypuła omówił  sprawozdanie z wstępnych wyników  finansowych podmiotów leczniczych. Dyrektor również udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące wyników finansowych. W dyskusji   prowadzonej   przez  Wicemarszałka oraz  Dyrektora Departamentu  Zdrowia,  przedstawiciele pracowników  podmiotów  leczniczych  zgłaszali różne propozycje  i uwagi dotyczące organizacji Ochrony Zdrowia w naszym województwie, Pan Wicemarszałek zaproponował włączenie się do prac grup roboczych, które zostaną utworzone w wyniku spotkania z przedstawicielami kadry zarządzającej i samorządowej, które odbyło się 20 lutego.