rozmiar czcionki: A | A | A

Spotkanie z przedstawicielami samorządów zawodów medycznych oraz związków zawodowych pracowników ochrony zdrowia Województwa Dolnośląskiego

05.10.2018 10:35 10:35

W czwartek 4 października 2018 r. w naszym Urzędzie odbyło się spotkanie Dyrekcji Departamentu Zdrowia z przedstawicielami wojewódzkich organizacji związków i samorządów zawodów medycznych. W spotkaniu uczestniczył Pan Zbigniew Hałat, Dyrektor ds. Medycznych Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Przedstawiciele organizacji  otrzymali  aktualne wyniki  finansowe podmiotów leczniczych  Samorządu Województwa obrazujące ich sytuację finansową. Dyrektor NFZ przedstawił informacje o realizacji ryczałtu przez podmioty lecznicze wskazując na podmioty podległe Samorządowi Województwa Dolnośląskiego. Wśród poruszanych przez przedstawicieli tematów znalazły się m.in.: przeniesienie funkcjonowania Pogotowia Ratunkowego z Traugutta do Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej przy ul. Dobrzyńskiej oraz problemy związane z  wynagrodzeniami pracowników w szpitalach. Uczestnikom została też przekazana informacja o uruchomieniu w ramach pilotażu jedynego na Dolnym Śląsku - Centrum Zdrowia Psychicznego w Bolesławcu.