rozmiar czcionki: A | A | A

Spotkanie z przedstawicielami samorządów zawodów medycznych oraz związków zawodowych pracowników ochrony zdrowia Województwa Dolnośląskiego.

03.03.2017 13:07 13:07

Spotkanie odbyło się w dniu 2 marca  2017 r. w naszym Urzędzie. Wzięli w nim udział Pan Jerzy Michalak – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego oraz Pan Jarosław Maroszek – Dyrektor Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa. Przedstawiciele organizacji samorządów zawodów medycznych oraz związków zawodowych zapoznali się z aktualną sytuacją ekonomiczno-finansową podmiotów leczniczych Samorządu Województwa za ubiegły rok.
Pan Dyrektor Jarosław Maroszek nawiązał do prac Ministerstwa Zdrowia w sprawie projektowanej sieci szpitali. Uczestnicy spotkania podzielają pogląd o wielu niejasnościach na obecnym etapie prac legislacyjnych. Oczekują na końcowy ich wynik. Gospodarze spotkania podkreślili, iż jedno jest pewne: żaden podmiot leczniczy, którego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa, nie będzie likwidowany. Projektowana „sieć szpitali” może skutkować potrzebą reorganizacji – zmiany profilu działalności lub łączeń podmiotów leczniczych, z zachowaniem dostępności do świadczeń. Podkreślono konieczność bieżącej analizy etapów legislacyjnych projektu ustawy. Ważną rolę w tej analizie będą odrywać organizacje zawodów medycznych i związków zawodowych, które zostały poproszone o przekazywanie uwag do projektu. Istotnym czynnikiem jest czas – pierwsze czytanie projektu ustawy jest planowane już na 8 marca 2017 r. Obecni odnieśli się też do propozycji łączenia szpitali uniwersyteckich. Decyzje w tej sprawie są w kompetencji Rektora Uniwersytetu Medycznego.
Spotkanie zakończono w miłej atmosferze, życzeniami świątecznymi z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, które złożył przedstawicielom organizacji Pan Dyrektor Jarosław Maroszek.