rozmiar czcionki: A | A | A

Spotkanie w zakresie tematyki e-zdrowia

10.07.2019 14:49 14:49

Szanowni Państwo,

Dnia 10.VII.2019 roku o godz.11.00, w sali 420 przy ul.Wybrzeże Słowackiego we Wrocławiu, odbyło się spotkanie przedstawicieli podmiotów leczniczych w zakresie zagadnień e-Zdrowia. Spotkanie otworzył Z-ca Dyr. Departamentu Waldemar Pliński. Następnie uczestnikom spotkania przedstawiono została diagnoza stanu obecnego, stopnia informatyzacji poszczególnych podmiotów w regionach, przez Koordynatora ds. e-Zdrowia Zygmunta Rajkowskiego. Po prezentacji głos zabrał Dyr Wydziału Restrukturyzacji Ochrony Zdrowia Grzegorz Boguski, przedstawiając potencjalne możliwości podmiotów leczniczych w zakresie liczenia kosztów.

Dziękujemy wszystkim za tak liczne przybycie na spotkanie oraz burzliwą dyskusję.