rozmiar czcionki: A | A | A

Przyjęcie Programu rozwoju pn.: „Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu”

09.10.2023 13:17 13:17

Szanowni Państwo,

Informujemy o podjęciu uchwały nr 7468/VI/23 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 września 2023 r. w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą: „Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu”.

Przyjęcie Programu w obowiązującej treści wynika z konieczności doprecyzowania systemu realizacji inwestycji oraz korekty montażu finansowego w zakresie alokacji środków w układzie zgodnym z harmonogramem rzeczowo – finansowym, w związku z zawarciem umowy z Generalnym Wykonawcą.


Szczegóły przedstawiono w załącznikach

1. Uchwała nr 7486/VI/23 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 września 2023 r.

2. Załącznik do uchwały nr 7486/VI/23 - Program rozwoju.