rozmiar czcionki: A | A | A

Promocja kierunków pielęgniarstwa i położnictwa na dolnośląskich uczelniach

05.10.2020 10:01 10:01

Szanowni Państwo,

We wrześniu Wicemarszałek Marcin Krzyżanowski wspólnie z władzami dolnośląskich uczelni promował kierunki studiów pielęgniarstwa i położnictwa. W akcji wzięły udział:

•    Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze,
•    Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku,
•    Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu,
•    Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie.

W każdej z uczelni odbyła się konferencja prasowa poświęcona promocji wyżej wspomnianych
kierunków jako atrakcyjnej ścieżki kariery zawodowej. Pielęgniarki i położne odgrywają bardzo ważną rolę w procesie opieki nad pacjentami. Do wykonywania zawodów medycznych uznawanych za zawody zaufania publicznego, oprócz szerokiej wiedzy, potrzebne jest przede wszystkim powołanie do niesienia pomocy innym. Należy podkreślić, że jest to praca wykonywana w szczytnym celu, jakim jest ratowanie ludzkiego życia i zdrowia.

W związku z ogromnym postępem w dziedzinie medycyny, w ciągu ostatnich lat wzrasta zakres umiejętności i wiedzy, jakie są wymagane od wyspecjalizowanej pielęgniarki. Wiele pielęgniarek i położnych kończy swoją aktywność zawodową i odchodzi na emerytury, dlatego potrzebna jest nowa, wyspecjalizowana kadra medyczna. Szpitale wojewódzkie, powiatowe, przychodnie i inne placówki ochrony zdrowia dysponują dużą ilością miejsc pracy. Zaletą jest również to, że od kilku lat można zauważyć stopniowo wzrastające wynagrodzenia wśród tych zawodów.

Jako samorząd województwa uruchomiliśmy program stypendialny dla studentów III roku kształcących się na kierunkach pielęgniarstwa oraz położnictwa. Stypendium przyznawane jest w wysokości 1000 złotych brutto przez 9 miesięcy. Od studentów starających się o stypendium wymagana jest średnia ocen na poziomie co najmniej 4,2 oraz podjęcie zatrudnienia na okres co najmniej 3 lat w podmiocie leczniczym Województwa Dolnośląskiego. Wnioski należy składać do 14 października 2020 r.

Więcej informacji na temat stypendium:
www.umwd.dolnyslask.pl/.../zarzad-wojewodztwa.../