rozmiar czcionki: A | A | A

Program POL-MINOCA

09.03.2020 09:59 09:59

Szanowni Państwo,

Zawały zabijają kobiety po menopauzie częściej niż rak piersi.
Oddział Kardiologii w Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym im. Marciniaka jest ośrodkiem koordynującym ogólnopolski program badania specyficznego przebiegu zawałów u kobiet.

Jest to nowatorski w skali kraju program o nazwie POL-MINOCA, pod patronatem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, uruchomiony przez prof. Piotra Ponikowskiego, aktualnie p.o. rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i dr hab. Joannę Jaroch – ordynatora Oddziału Kardiologii w DSS im. Marciniaka. Polega na wielośrodkowym badaniu odmienności zawału serca bez istotnych zwężeń w tętnicach wieńcowych u kobiet. Uczestniczy w nim 10 ośrodków kardiologicznych w Polsce – liderem został Oddział Kardiologii Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. Marciniaka.

Dzięki rejestrowi badań, które będą gromadzone i analizowane przez ośrodek koordynujący we Wrocławiu – kardiolodzy dostarczą danych dotyczących sposobu diagnostyki, leczenia i rokowania chorych ze specyficznym zawałem serca.  
Dr Joanna Jaroch: -  Klasyczny zawał wywołany jest przez miażdżycowe zwężenie tętnic. Rzadki zawał występujący najczęściej u kobiet, polega na tym, że nie ma miażdżycy w tętnicach serca w klasycznym badaniu koronarografii. Ten typ zawału jest właśnie przedmiotem naszych badań – wyjaśnia.

U kobiet, które przechodzą taki zawał występuje pełen obraz kliniczny zawału serca, jednak nie wykaże go klasyczne badanie koronarografii.  – Stąd wzięło się określenie takich pacjentek jako „kobiet histeryczek” – mówi dr Joanna Jaroch. Tymczasem istnieje potrzeba poszerzenia pilnej diagnostyki, w tym o badanie rezonansu magnetycznego serca.

Mit zdrowej pacjentki z zawałem serca.
Na specyficzny przebieg zawału najczęściej narażona jest kobieta w wieku około 55 lat – a choroba spowodowana jest nadmiarem stresu i innymi czynnikami ryzyka.
Dr Joanna Jaroch: - Kobiety chorują na serce zazwyczaj 10 lat później niż mężczyźni. Wynika to z tego, że do menopauzy kobiety są chronione przez estrogeny. Z badań wynika, że to właśnie choroby serca i udar są największymi „zabójcami” kobiet po menopauzie, a nie rak piersi, jak obawiają się same pacjentki.
Choroba wieńcowa występująca u kobiet jest problemem społecznym. Dlatego jednym z zadań programu POL-MINOCA jest podniesienie świadomości wśród kobiet i promocja profilaktyki.
Kobiety zwykle za późno zgłaszają się do lekarza z objawami choroby wieńcowej. Jednocześnie rzadziej wykonuje się u nich pogłębioną diagnostykę i rzadziej zaleca się odpowiednie leczenie. W Polsce wciąż dominuje męski wzorzec zachorowania na chorobę wieńcową.
Tymczasem aż 80 procent kobiet w średnim wieku ma co najmniej 1 klasyczny czynnik ryzyka choroby sercowo-naczyniowej.

Kobiety badajcie się.
Kardiolodzy apelują, żeby kobiety, u których występują czynniki ryzyka takie jak: cukrzyca, otyłość, nadciśnienie, podwyższony poziom cholesterolu, palenie papierosów,  częściej zgłaszały się na badania profilaktyczne.
Dodatkowymi, mniej typowymi czynnikami ryzyka są m.in. choroby autoimmunologiczne (np. reumatoidalne zapalenie stawów), przebyte leczenie raka piersi (przyjmowanie leków antyestrogenowych), cukrzyca ciążowa, depresja.
Kobiety powinny zwrócić szczególną uwagę na nagle pojawiające się objawy takie jak: duszność, ogólne osłabienie, bóle brzucha, objawy ze strony przewodu pokarmowego, gdyż one właśnie mogą być początkiem zawału serca.

W programie POL-MINOCA ma być zbadanych około 500 osób (250 kobiet i 250 mężczyzn) z całej Polski.
Oddział Kardiologii DSS im. Marciniaka przyjął już kilka pierwszych pacjentek.

WARTO WIEDZIEĆ:
Oddział Kardiologii DSS im. Marciniaka we Wrocławiu, który jest liderem POL-MINOCA był pierwszym oddziałem na Dolnym Śląsku, w którym wykonano pierwszą angioplastykę wieńcową, wszczepiono pierwszy rozrusznik serca w warunkach oddziału kardiologicznego (wcześniej procedurę tę wykonywano na oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii ), uruchomiono pierwszy na Dolnym Śląsku Pododdział Intensywnej Terapii Kardiologicznej oraz wprowadzono po raz pierwszy metodę Dopplera w badaniach USG serca w regionie.

Oddział Kardiologii dysponuje dziś  62 łóżkami , w tym 8 dla Intensywnej Terapii Kardiologicznej. W  ramach oddziału działają: pracownia hemodynamiki, pracownia elektrofizjologii i elektroterapii serca, pracownia echokardiografii i badań naczyniowych oraz pracownia badań holterowskich i prób wysiłkowych. Na oddziale pracuje 15 lekarzy specjalistów, 15 lekarzy rezydentów oraz 59 pielęgniarek.