rozmiar czcionki: A | A | A

Poprawa jakości świadczonych usług Medycznych

07.02.2020 14:32 14:32

Szanowni Państwo,

 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) informuje, że aktualnie realizowany jest ogólnopolski projekt pn. „Poprawa jakości świadczonych usług Medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami związanymi z wystawianiem, prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej”.

 

Celem projektu jest poprawa jakości udzielanych przez podmioty lecznicze świadczeń, poprzez wzrost kompetencji oraz wiedzy pracowników podmiotów leczniczych w zakresie tworzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM), w tym również: e-recepty, e-skierowania oraz Internetowe Konto Pacjenta (IKP).

 

W całej Polsce ruszyły bezpłatne szkolenia dedykowane podmiotom leczniczym wykonującym szpitalną działalność leczniczą oraz podmiotom leczniczym wykonującym podstawową opiekę zdrowotną, które posiadają aktualny Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

Szczegóły podano w załączniku

 

Załącznik - pobierz