rozmiar czcionki: A | A | A

Pieniądze na usługi środowiskowe dla osób starszych

04.05.2010 13:37 13:37

Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 4 maja 2010 roku przyjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z promocji i ochrony zdrowia obejmującego działania w zakresie aktywizowania środowisk lokalnych na rzecz rozwoju środowiskowych usług dla osób starszych w roku 2010.

Celem zadania jest zwiększenie dostępności osób starszych do różnych sfer życia społecznego. Wsparcie otrzymają projekty promujące aktywizację osób starszych. Podejmowane działania powinny dostarczać stymulacji psychologicznych i społecznych umożliwiających aktywny styl życia.


Na konkurs wpłynęlo 20 ofert.

 

Wybrano następujące oferty i udziela się dotacji w łącznej kwocie 50.000 złotych dla:

 

1) Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Starszych, Chorych i Niepełnosprawnych "Kolory Nadziei", ul. Mączna 3, 54-131 Wrocław (dotacja 4.696 zł)

2) Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji, ul. Szkolna 1, 55-114 Wisznia Mała (dotacja 1.340 zł)

3) Stowarzyszenia Ludzi Wieku Senioralnego, ul. Górnickiego 37A, 50-337 Wrocław (dotacja 20.000 zł)

4) Polskiego Czerwonego Krzyża Zarządu Rejonowego, ul. Czachowskiego 1a, 59-900 Zgorzelec (dotacja 6.426 zł)

5) Stowarzyszenia Inicjatyw Polanica Zdrój, ul. Parkowa 4, 57-320 Polanica Zdrój (dotacja 13.600 zł)

6) Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu, ul. Mączna 3, 54-131 Wrocław (dotacja 2.938 zł)

 


Wybrane oferty będą realizowane od dnia podpisania umowy do 15 listopada 2010 r.

 

 

Zobacz TEKST UCHWAŁY