rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „III Konferencja Świadomej Edukacji – o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży

28.06.2023 10:49 10:49

Zgodnie z Uchwałą nr 7128/VI/2023 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Z Innej Bajki złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „ III Konferencja Świadomej Edukacji w Świdnicy ” i nie zlecono jego wykonania.Uchwała nr 7128/VI/23